Web Analytics
Blendowanie danych (Data Blending)
🖨️

Blendowanie danych (Data Blending)

Data Blending czyli blendowanie danych

Czym jest blendowanie danych?

Blendowanie w przeciwieństwie do Relacji i Joins nie oznacza tak naprawdę łączenia źródeł danych. Pozwala na zestawienie dwóch i więcej różnych źródeł danych, ale podczas pracy Blend kieruje zapytania bezpośrednio i niezależnie do każdego ze źródeł. Wyniki są agregowane na pewnym określonym poziomie, a następnie zaprezentowane w formie wizualnej. Z tego powodu, blendowanie może odbywać się na różnym poziomie szczegółowości i z użyciem publikowanych źródeł danych. Blend niejako przypomina w swoim działaniu typ połączenia Join z lewej strony. Blendowanie odbywa się indywidualnie na poziomie konkretnego arkusza, stąd jest ono szczególnie przydatne, gdy do naszej analizy potrzebujemy stworzyć relacje w sposób różny w każdym z arkuszy bądź przy użyciu publikowanych źródeł danych.

Kiedy i jak, krok po kroku, stosować blendowanie

Prawidłowe rozumienie pierwotnych i wtórnych źródeł danych - znaczniki niebieskie i pomarańczowe

← Poprzednia strona

Następna strona →