Web Analytics
Pola kalkulowane
💻

Pola kalkulowane

Pola kalkulowane

Czym są pola kalkulowane?

Pola kalkulowane są narzędziem Tableau umożliwiającym przeprowadzanie operacji na danych. Agregacje, segmentacje i przekształcanie rekordów to tylko niektóre z wielu dostępnych działań.

Jak stworzyć pole kalkulowane?

Tableau umożliwia stworzenie pola kalkulowanego z wielu różnych miejsc:

 • Rozwiń znaczek trójkąta 🔻.
 • image
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pole i wybierz Create Calculated Field lub kliknij prawym przyciskiem myszy na białe pole. W pierwszym przypadku wymiar automatycznie zostanie wstawiony w pole kalkulowane.
 • image
 • Wybierz opcję Analysis w górnym pasku narzędzi.
 • image

Z czego składa się pole kalkulowane?

image
 1. Nazwa pola kalkulowanego - Tableau domyślnie będzie nazywać nowe pola kalkulowane Calculation 1, Calculation 2, itd. Warto jednak zachować systematyczność i nadawać nazwy zgodnie z ich zastosowaniem tak, by bez problemów poruszać się w samej analizie.
 2. Składnia (wyrażenie) pola kalkulowanego - rodzaj kalkulacji i jej argumenty.
 3. Validator – informuje on o tym, czy kalkulacja jest poprawna The calculation is valid. W przypadku błędu pokaże się komunikat The calculation contains errors. Po kliknięciu z prawej strony na strzałkę pokaże się informacja o przyczynie.
 4. image
 5. Przycisk Apply i OK , które zapisują zmiany. Apply zapisuje zmiany, ale nie zamyka okienka, a OK zapisuje zmiany i zamyka okienko.
 6. Panel z listą dostępnych kalkulacji, które uszeregowane są według rodzaju danych, których mogą dotyczyć. Po kliknięciu na strzałkę otworzy się dropdown lista z opcjami do wyboru.
 7. image
 8. Wzór składni pola kalkulowanego.
 9. Opis zasady działania składni pola kalkulowanego.
 10. Przykład zastosowania składni (wyrażenia) pola kalkulowanego.

Przykład Kalkulacji

AVG([Sales]/[Quantity]) //policzy średnią arytmetyczną z cen produktów na zamówieniach
SUM([Sales])/SUM([Quantity]) //policzy średnią cenę z sumy zamówień

Podpowiedzi kontekstowe

W momencie wpisywania kalkulacji Tableau będzie rozwijać listę dostępnych miar, wymiarów oraz dostępnych funkcji. Strzałki na klawiaturze pozwolą przemieszczać się w kierunku góra-dół, natomiast przyciski Tab oraz Enter - zatwierdzić proponowaną opcję.

image

Radzenie sobie z błędami

Niektóre kalkulacje w Tableau mogą wymagać wielu linijek obliczeń, zaistnieje wtedy możliwość niepoprawnego zapisania pola kalkulowanego. Validator poinformuje Cię o nim przy wykorzystaniu informacji o błędzie. W przypadku zapisania niepoprawnej kalkulacji, zostanie do niej dodany wykrzyknik.

Przykład oznaczenia pola kalkulacji z błędem

image

Przykład komunikatu o błędzie

image

Najczęstsze przyczyny błędów:

 • Brak nawiasu zamykającego
 • Brak cudzysłowu przy Stringu
 • Próba mieszania wartości agregowanych i niezagregowanych
 • Próba mieszania różnych typów danych np. dzielenie String przez wartość Float
 • Brak END kończącego kalkulacje IF/CASE

Informacje dodatkowe

Operacje arytmetyczne

💡
Tableau akceptuje podstawowe operatory arytmetyczne, tj.:

+ dodawanie

- odejmowanie

/dzielenie

* mnożenie

^ potęgowanie

% modulo – część resztkowa

Zapis liczb, dat, tekstów w polach kalkulowanych

💡
Liczby całkowite piszemy bez żadnych dodatkowych oznaczeń, np. 130.
💡
Liczby dziesiętne piszemy z separatorem takim, jak w ustawieniach systemowych, np. 0.24.
💡
Wartości procentowe zapisujemy jako liczby dziesiętne, np. 0.99.
💡
Datę zapisujemy z użyciem znaku #, np. #14.10.1992#.
💡
Tekst bierzemy w cudzysłów lub apostrofy, np. „Jan Kowalski” lub ‘Anna Kowalska’.

Komentarze w polach kalkulowanych

W przypadku bardziej złożonych kalkulacji warto dodać komentarz, który opisze zasady wyliczenia czy ogólne założenia. W tym celu możemy wykorzystać komentarze w polach kalkulowanych.

W jednej linii

// to jest komentarz w jednej linii

Blokowe

/* to jest komentarz blokowy
Zapisany w dwóch wierszach,
ponieważ tekst jest długi*/
👉
Dodatkowe informacje na temat pól kalkulowanych znajdziesz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Kalkulacje

Następna strona →

Poziomy wykonywania kalkulacji