Web Analytics

Creator

Creator

Definiuje połączenia ze źródłami danych, tworzy analizy i publikuje je dla innych na Tableau Server
  • Łączenie do Tableau Server przez www / mobile
  • Połączenia z opublikowanymi źródłami danych / dashboardami
  • Pobieranie surowych danych
  • Tworzenie subskrypcji i alertów
  • Administracja contentem i użytkownikami
  • Desktop, Prep, Server