Web Analytics
Filtrowanie źródła danych
🌪️

Filtrowanie źródła danych

Filtrowanie źródła danych

Czym jest filtrowanie źródła danych i jak wpływa na pracę i wizualizację danych?

Podłączając się do źródła danych istnieje możliwość utworzenia na nim filtra, który spowoduje ograniczenie widoczności i możliwości użycia rekordów, które były zawarte w źródle oryginalnie.

Filtry na źródle danych mogą okazać się przydatne w przypadku konieczności ograniczenia widoczności pewnych danych publikowanych dla określonych grup użytkowników. Użytkownicy tacy nie będą bowiem mieli możliwości podejrzenia, jaki filtr został zastosowany, a tym bardziej nie będą mieli możliwości modyfikowania go. Wszystkie zapytania użytkowników korzystających z danego Workbook’a będą podlegać tym samym filtrom ustawionym na źródle.

Dzięki filtrom na źródle danych można stworzyć ograniczony podzbiór danych, poprzez na przykład wyfiltrowanie określonych wymiarów będących głównym centrum zainteresowania danej grupy użytkowników albo na przykład zdefiniowane filtra źródła na postawie stałego bądź względnego zakresu dat. Oba te sposoby idealnie sprawdzają się w organizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa danych oraz zarządzania wydajnością pracy.

Tworzenie filtra na źródle danych

 1. Na karcie źródła danych w prawym jej górnym rogu kliknij Add w sekcji Filters.
 2. image
 3. Otworzy się okno dialogowe, w którym tworzy się, wprowadza zmiany i usuwa filtry na źródle danych. Kliknij Add… .
 4. image
 5. Otworzy się kolejne okno, które w formie listy pokaże wszystkie pola znajdujące się w tabeli dodanej na kanwie.
 6. image
 7. Poprzez scrollowanie bądź korzystając z wyszukiwarki (jak na poniższym obrazku) znajdź pole, na którym założysz filtr, wybierz je i zatwierdź przez OK.
 8. image
 9. W następnym oknie i zakładkach doprecyzuj warunki filtrowania (w podobny sposób gdybyś miał korzystać z półki Filters w samym arkuszu).
 10. image
 • W zakładce General – wybierz wartość (wartości), na której filtr ma być założony.
 • image

  🏁 Wynik – rekordy, których Region to Central.

  image

  Wybierając z listy opcję Exclude, wartość (wartości) wybrana zostanie pominięta.

  image

  🏁 Wynik – rekordy, których Region jest inny niż Central.

  image

  💡 Wskazówka: Opcja Use all pozwala na zapewnienie, że każda nowo dodana wartość do źródła danych nie zostanie pominięta w działaniu filtra.

  image
 • W zakładce Wildcard – określ część frazy do wyszukiwania, na której filtr ma zostać założony.
 • image

  🏁 Wynik – rekordy, których Region kończy się na „st”.

  image

  ❗ Uwaga! Ustawienie jest wrażliwe na wielkość znaków.

  Wybierając z listy opcję Exclude, wartości spełniające to kryterium zostaną pominięte.

  image

  🏁 Wynik – rekordy, których Region nie kończy się na „st”.

  image
 • W zakładce Condition – określ warunek, który ma być spełniony dla wybranego pola, na którym filtr jest zakładany.
 • image

  🏁 Wynik – rekordy, dla których w Regionie suma Sprzedaży (Sales) jest większa niż 500000.

  image
 • W zakładce Top – określ zmienną i ilość rekordów TOP z góry (Top) albo z dołu (Bottom), które mają być zafiltrowane.
 • image

  🏁 Wynik – dwa topowe rekordy, dla których w Regionie Profit (Zysk) jest najniższy.

  image

Edycja i usuwanie filtra na źródle danych

Aby zmienić ustawienie filtra albo kompletnie go usunąć, kliknij odpowiednio Edit… (1) albo Remove (2). Aby dodać kolejny filtr na źródle danych, powtórz procedurę jak z powyżej opisanych punktów.

image

Informacje uzupełniające dotyczące filtrowania danych w źródle

❗ Jeżeli skorzystasz ze wszystkich kart jednocześnie, musisz pamiętać, że warunki są połączone i działają jednocześnie. Może to spowodować stworzenie filtra z warunków, które wzajemnie się wykluczają. Wtedy ani arkusz ani siatka danych nie pokażą żadnych danych.

Przykład 1 Dla warunku Top 10 Stanów pod względem najwyższej sprzedaży, Tableau pokaże listę 10 z nich:

image
image

Chcąc dalej pokazać te rozpoczynające się od „Ma”, Tableau połączy oba te filtry i pokaże 3 rekordy:

image
image

Przykład 2 Dla warunku Stanów, których nazwa rozpoczyna się na M, Tableau pokaże listę 8 z nich:

image
image

Chcąc dalej pokazać te, których Profit Ratio > 0,4 , Tableau nie pokaże żadnych wyników (już na siatce danych w karcie źródła).

image
image

I w arkuszu również.

image

To samo się tyczy większej liczby filtrów nałożonych z różnych pól.

Przykład 3 Dla warunku Stanów nierentownych (Zysk < 0), Tableau pokaże listę 10 z nich:

image
image

Chcąc dalej pokazać te nierentowne, w których sprzedaż wyniosła mniej niż 30000 zł, Tableau nie pokaże żadnych wyników (już na siatce danych w karcie źródła).

image

I w arkuszu również.

image

← Poprzednia strona

Zarządzanie metadanymi

Następna strona →

Plik Excel