Web Analytics
Highlight table
📌

Highlight table

Highlight table

Highlight table (Single Measure - Pojedynczy wymiar)

Highlight Table (na pojedynczym wymiarze) to jedna z wersji tabeli tekstowej zapewniająca ułatwiony odbiór danych poprzez wykorzystanie skali kolorów. Wartości odpowiadają kategoriom leżącym na przecięciu wierszy i kolumn, a kolor przyjmuje barwę odpowiadającą wartościom miary. Dzięki kolorom właśnie możliwe jest szybsze i łatwiejsze porównanie kategorii danych.

Highlight Table powstaje poprzez przeniesienie jednego lub więcej wymiarów do kolumn oraz jednego lub więcej wymiarów do wierszy. Miara natomiast podobnie jak w Text Table ląduje w Marks, ale tym razem oznaczona będzie kolorem i ewentualnie tekstem.

image

Tworzenie Highlight table na pojedynczym wymiarze

Wykorzystując jeden z wcześniej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore.

Poprzez, na przykład, przeciągnięcie wymiarów: Category i Sub-Category oraz Region, a także miary Profit na widok, Tableau domyślnie stworzy Text Table. Dodając dodatkowo Profit na kolor, utworzy się Highlight Table. Kolor będzie odzwierciedlał ciągłość w zakresie danych – Profitu. Dodatkowo zauważ, że na pasku z prawej strony dodana została karta legendy z oznaczeniem wartości według koloru.

image

Aby zobaczyć wartości ukryte za kolorem, dodaj tą samą miarę do Label i zmieniając typ Marks na Square.

image

Jeśli chodzi o samą kolorystykę, Tableau automatycznie przypisuje paletę Orange-Blue Diverging. Możesz ją dostosować według własnego uznania klikając w Color na karcie Marks:

 • Edit Colors – wybierz paletę i dodatkowe jej ustawienia.
 • Opacity – wybierz przejrzystość koloru.
 • Effects – wybierz obramowanie komórek.
 • image

Aby wybrać inną paletę kolorów kliknij Edit Colors. W przypadku zysków, paleta Red-Green diverging może okazać się bardziej właściwa do zastosowania na wizualizacji. Dodatkowo wybierz opcję Use Full Color Range, aby nadać wartości początkowej i końcowej pełną intensywności koloru. Oznacza to na przykład, że przy zakresie wartości od -20 do 200, kolor reprezentujący wartości ujemne będzie zmieniał swój odcień znacznie bardziej dynamicznie niż wartości dodatnie.

image

Najdalsza wartość ujemna uzyskała bardzo intensywną czerwień.

image

Jeśli opcja Use Full Color Range jest odznaczona, intensywność koloru będzie działała jak dla zakresu wartości, gdzie ujemna i dodatnia są tak samo oddalone od zera, np. od -200 do 200. Tutaj różnice w odcieniach koloru mogą być znacznie mniej wyraźnie.

Na tym samym przykładzie po odznaczeniu tej opcji odcień zdecydowanie zbladł.

image

Aby szybko przekształcić Highlight Table w Heat Map, usuń Profit z Label na karcie marks i przeciągnij inną miarę – na poniższym przykładzie Sales – do kształtów.

image

Zwróć uwagę, że ta nowa miara również wskoczyła do prawego panelu z legendą (oznaczeniem wielkości kwadratów pod względem wysokości sprzedaży).

image

Aby zwiększyć/zmniejszyć wielkość kształtu wybierz Size na karcie Marks i przeciągnij odpowiednio suwakiem na osi.

image

Wielkość kształtów zostanie również dostosowana na legendzie.

image

ZALETY

 • Łatwiejszy i szybszy odbiór informacji w porównaniu do zwykłej tabeli z tekstem.
 • Możliwość umieszczenia dodatkowego kontekstu danych, np. kiedy zysk jest prezentowany w etykietach liczbowo, a sprzedaż przez kolor.
 • Atrakcyjna wizualnie.
 • Stosowanie etykiet danych nie jest konieczne (choć polecane).

WADY

 • Ograniczenie co do ilości wykorzystywanych miar.
 • W przypadku użycia dwóch miar dla tekstu i koloru, bez odpowiedniego poinformowania odbiorcy wizualizacja może wprowadzać w błąd.

DOBRE PRAKTYKI

 • Stosowanie etykiet.
 • Wykorzystanie legendy.
 • Użycie stonowanych kolorów.
 • Użycie intuicyjnych kolorów (np. zielony dla wartości dodatnich, czerwony dla ujemnych).
 • Wyrównanie tekstu.
 • Umieszczenie sum całkowitych dla wierszy i kolumn.
 • Ograniczenie liczby kolumn.

Highlight table (Multiple Measures – Wiele różnych wymiarów)

Highlight Table (Multiple Measures) to tabela różniąca się od poprzedniej tym, że w ramach wierszy koncentrujemy się tylko na jednym wymiarze, a w kolumnach mamy wyłącznie miary, z których każda jest reprezentowana innym kolorem i jego skalą. Zależnie od tego, jakie wartości przyjmują nasze zmienne, możemy użyć kolorów sekwencyjnych (im ciemniejszy, tym wyższe wartości) lub rozbieżnych (oddzielne barwy dla wartości dodatnich i ujemnych).

Tworzenie Highlight table na wielu wymiarach

Wykorzystując wszystkie miary w źródle Orders (Sample – Superstore) i przykładowo wymiar Category, wybierz najprostszą Text Table spod Show Me.

image

Zauważ, że pola wszystkich miar stworzyły dwa dodatkowe pola (i pigułki):

 1. Measure Names – wymiar, którego wartości są odzwierciedleniem nazw miar i który automatycznie trafił do karty filtrowania.
 2. Measure Values – miara, która zawiera w sobie zagregowane pola (sumy) miar i która automatycznie trafiła na kartę Marks do Text.
 3. Podmień typ Marks na Square.

  image

Następnie z wciśniętym klawiszem CTRL, zaznacz i przeciągnij pigułkę Measure Values na Color.

image

W ten sposób wartości wszystkich miar zostaną oznaczone kolorem. Zauważ, że w tym momencie zastosowana została jedna skala koloru – dla wszystkich miar jednocześnie. Pokazuje to również legenda. Wizualizacja taka jest oczywiście niewłaściwa i nieprzydatna i należałoby stworzyć odrębną kolorystykę dla każdej miary.

image

Aby zróżnicować kolory użyte dla każdej z miar, kliknij w strzałkę z prawej strony pigułki Measure Values oznaczonej kolorem i wybierz Use Separate Legends.

image

W tym momencie intensywność kolorów zmienia się tylko i wyłącznie w ramach danej miary. Z prawej strony na pasku każda miara otrzyma swoją niezależną legendę.

image

Aby dostosować legendę – kolor, kliknij strzałkę z prawej strony jej nazwy i wybierz Edit Colors.

image

Przykład końcowy pokazany jest poniżej.

image

ZALETY

 • Możliwość zaprezentowania kilku miar jednocześnie.
 • Ułatwiony odbiór informacji.

WADY

 • Mnogość kolorów w przypadku dużej liczby miar powoduje trudności w odbiorze danych.
 • Brak możliwości zaprezentowania danych na przecięciu dwóch wymiarów.
 • Konieczność zastosowania wielu legend.

DOBRE PRAKTYKI

 • Dodanie etykiet tekstowych w tabeli.
 • Ograniczenie liczby kolumn i kolorów.
 • Stosowanie stonowanych kolorów.
 • Dodanie sum całkowitych dla kolumn.

← Poprzednia strona

Heat map

Następna strona →

Mapy (Maps)