Web Analytics
Text table
📌

Text table

Text table

Text Table (w języku angielskim nazywana też cross tab lub pivot table, po polsku nazywana potocznie tabelą przestawną) to klasyczna tabela z tekstem podzielona na kolumny i wiersze. Komórki leżące na ich przecięciu reprezentują wartości dla wymiarów opisanych w nagłówkach kolumn i wierszy.

W najprostszym ujęciu Text Table powstaje poprzez dodanie jednego wymiaru na wierszach i drugiego na kolumnach, miara (bądź miary) są przerzucane na Text na karcie Marks.

image

Tworzenie Text Table

Wykorzystując jeden z wyżej opisanych sposobów tworzenia wizualizacji stwórz swoją na wybranym zbiorze danych. Możesz skorzystać również z pliku Orders Sample – Superstore. Poprzez na przykład, przeciągnięcie wymiarów: Segment i Category oraz miar: Sales and Profit na widok, Tableau domyślnie stworzy poniższą Text Table. Zauważ, że pola miar: Sales and Profit stworzyły dwa dodatkowe pola (i pigułki):

 1. Measure Names – wymiar, którego wartości są odzwierciedleniem nazw obu miar i który automatycznie trafił do karty filtrowania.
 2. Measure Values– miara, która zawiera w sobie zagregowane pola (sumy) obu miar i która automatycznie trafiła na kartę Marks do Text.
 3. image

W toku dalszej analizy do widoku możesz dodawać kolejne pola oraz wykorzystywać Marks. Dodatkowo Tableau umożliwia wprowadzenie podsumowań w postaci Subtotals (podsuma) i Totals (sumy całkowite), pozwala na dostosowanie tego, jak mają być kalkulowane i w którym miejscu dokładnie mają się pojawiać na wizualizacji. Aby dodać Subtotals lub Totals, na widoku konieczna jest oczywiście choć jedna miara, z której będą one kalkulowane i przynajmniej jeden wymiar, który będą one określać.

Sumy (Totals)

 1. Aby dodać Totals, otwórz Panel analizy (Analytics Pane), z sekcji Summarize przeciągnij pigułkę Totals na widok. Pojawi się okienko dialogowe, na którym pojawią się dwie opcje wyboru Totals: na poziomie kolumn i na poziomie wierszy.
 2. image
 3. Wybierając Totals dla kolumn (Column Grand Totals), podsumowanie wskoczy na koniec tabeli jako ostatni wiersz.
 4. image
 5. W przypadku, gdy tabela jest długa i nie wszystkie rekordy są widoczne na widoku, podsumowanie z Totals możesz przenieść na początek Tabeli jako pierwszy wiersz. W tym celu, prawym klikiem myszy na pole Grand Total otwórz jego menu, a następnie wybierz Column Totals to Top.
 6. image
 7. Podsumowanie Grand Totals zostaje przeniesione na początek tabeli.
 8. image
 9. Wybierając natomiast Totals dla wierszy (Row Grand Totals), podsumowanie wskoczy na koniec tabeli z prawej strony.
 10. image
 11. Podobnie jak w poprzednim przykładzie, podsumowanie możesz przenieść na początek Tabeli – tutaj jako pierwsza kolumna. W tym celu, prawym klikiem myszy na pole Grand Total otwórz jego menu, a następnie wybierz Row Totals to Left.
 12. image
 13. Podsumowanie Totals zostaje przeniesione na początek tabeli, na lewą stronę.
 14. image
 15. Podsumowanie Totals możesz również użyć dla obu, i wierszy, i kolumn.
 16. image
 17. Zarządzanie Totals możliwe jest także z Paska Menu (Menu Bar) wybierając Analysis, Totals i dalej w podobny sposób jak pokazano na powyższych przykładach:
  1. Show Row grand Totals - wybór Totals w wierszach.
  2. Show Column Grand Totals - wybór Totals w kolumnach.
  3. Row Totals to Left – przeniesienie Totals w wierszach na początek tabeli z lewej strony.
  4. Column Totals to Top – przeniesienie Totals w kolumnach na początek tabeli do góry.
image

Podsumy (Subtotal)

 1. Aby dodać Subtotals, otwórz Panel analizy (Analytics Pane), z sekcji Summarize przeciągnij pigułkę Totals na widok. Pojawi się okienko dialogowe, na którym pojawi się opcja wyboru Subtotals.
 2. image
 3. Wybierając Subtotals, pojawi się ono jako podsumowanie w ostatnim wierszu dla wymiaru.
 4. image
 5. Subtotals również możesz przenieść wyżej w tabeli, jako pierwszy wiersz dla danego wymiaru. W tym celu, prawym klikiem myszy na pole Total otwórz jego menu, a następnie wybierz Column Totals to Top.
 6. image
 7. Podsumowanie Totals zostaje przeniesione w górę tabeli.
 8. image
 9. Zarządzanie Subtotals możliwe jest także z Paska Menu (Menu Bar) wybierając Analysis, Totals. Stąd możesz:
  • Dodać Subtotals – Add All Subtotals.
  • Usunąć Subtotals – Remove All Subtotals.
  • image

Kombinacja obu, Totals dla wierszy i kolumn oraz Subtotals dostarczy jeszcze bardziej szczegółowych informacji. Z drugiej jednak strony spowoduje pewne ich przepełnienie, które od odbiorcy będzie wymagało więcej czasu oraz wysiłku w odczytaniu i zrozumieniu.

image

ZALETY:

 • Prostota.
 • Możliwość umieszczenia dużej ilości informacji na względnie małym obszarze.
 • Dowolność w prezentowaniu informacji liczbowych.
 • Możliwość zaprezentowania kilku miar i wymiarów.

WADY:

 • Odczytanie i porównanie informacji wymaga dużo czasu i wysiłku od odbiorcy.
 • Mało atrakcyjna wizualnie metoda.
 • Uczucie przepełnienia informacjami w przypadku dużej liczby kolumn.

DOBRE PRAKTYKI:

 • Użycie naprzemiennych, stonowanych kolorów wierszy.
 • Subtelne obramowania.
 • Subtelne kolory tła wierszy nieodwracające uwagi od informacji liczbowych.
 • Wyrównanie tekstu.
 • Umieszczenie sum całkowitych dla wierszy i kolumn.
 • Ograniczenie liczby kolumn.

Następna strona →

Heat map