Web Analytics
Story
🗨️

Story

Story

Story, czyli opowieści, są doskonałym sposobem na prezentowanie relacji pomiędzy poszczególnymi danymi. Mogą one być budowane w oparciu o pojedyncze worksheety albo o całe dashboardy. Ich elastyczność pozwala na lepsze przedstawienie informacji odbiorcy końcowemu.

Jak zbudować Story?

Kliknij w symbol otwartej książki, by rozpocząć budowanie Story.

image

Okno Story wygląda następująco:

image

Story pointy (1) są kolejnymi częściami całości. Kliknij Blank, by utworzyć nowy punkt lub zduplikuj już istniejący z wykorzystaniem opcji Duplicate. Poniżej znajdziesz listę z dostępnymi worksheetami i dashboardami (2). By ich użyć, przeciągnij je w miejsce Drag a sheet here.

image

Kolejne opcje pozwalają na dodawanie pól tekstowych (Drag to add text), pokazywanie tytułu (Show title) lub zmianę rozmiaru punktu z wykorzystaniem opcji Size (3). Panel powyżej z kolejnymi captions (4) pozwala na przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi częściami Story.

image

Kliknij w wybrany punkt Story, by otworzyć pole edycji.

image

Dostępne opcje pozwalają na:

 • usunięcie danego punktu
 • cofnięcie zmian
 • aktualizację danych
 • zapisanie podświetlonych danych jako nowy punkt story.

Możesz wpływać na wygląd punktów wybierając zakładkę Layout.

image

W tym miejscu możesz wybrać:

 • okienka z tytułami
 • liczby
 • kropki
 • strzałki.

Jeśli chcesz zmienić kolejność punktów, przeciągnij je w żądane miejsce.

image

Kliknij w opcję Format, a następnie Story, aby otworzyć okno edycji.

image

Pojawi się następujące okienko:

image

Shading (1) pozwala na edycję koloru tła Story.

Title (2) zmienia w tytule kolejno:

 • czcionkę
 • rozmieszczenie
 • cieniowanie
 • obramowanie

Navigator (3) odpowiada za zmianę tła i czcionki paska Story.

Text Objects (4) edytuje obiekty tekstowe (Drag to add text). Dostępne opcje zmiany obejmują:

 • czcionkę
 • rozmieszczenie
 • cieniowanie
 • obramowanie.

Efekt końcowy może wyglądać następująco:

image

Następna strona →

Kalkulacje