Web Analytics
Podłączanie do danych
🔌

Podłączanie do danych

Podłączanie do danych

📌
W tej sekcji dowiesz się:
  • Gdzie i w jaki sposób podłączyć się do swojego źródła danych?
  • Na czym polega różnica w podłączeniu w trybie Live i Extract?
  • Jak zwiększyć wydajność pracy z danymi stosując filtry na źródle?
  • Co należy zrobić, by podłączyć się do różnych rodzajów źródeł, np. plików Excel, plików tekstowych i innych?
  • Jak przygotować docelowy model danych oraz jak połączyć ze sobą różne tabele przed rozpoczęciem analizy?

Tematy poruszone w tej sekcji (kliknij wybrany):

📓
Interfejs połączenia
🏞️
Karta źródła danych (Data Source)
🔗
Typy połączeń do danych - Live vs Extract
👔
Zarządzanie metadanymi
🌪️
Filtrowanie źródła danych
📈
Plik Excel
📜
Pliki tekstowe .csv, .txt
📖
Plik PDF
🔓
Tableau Cloud / Tableau Server
💿
OneDrive
💽
Google Drive
🌌
Przygotowanie modelu danych
🧷
Sposoby łączenia danych w Tableau (Joins, Unia i Relacje)
🔂
Podmiana źródła danych
🔃
Podmiana pól (Replace references)

← Poprzednia strona

Następna strona →