Web Analytics
Karta źródła danych (Data Source)
🏞️

Karta źródła danych (Data Source)

Karta źródła danych (Data Source) – jak wygląda i co zawiera

Karta źródła danych składa się z czterech obszarów:

  1. Panel z lewej strony (Left Pane) sam nie posiada specyficznej nazwy, ale generalnie zawiera dane odnośnie połączenia, tj. nazwa pliku, do którego Tableau jest podłączone (np. Excel) oraz arkusze w nim zawarte. W przypadku połączenia do bazy danych, panel wyświetla serwer, bazę danych bądź schemat, a także tabele z bazy.
  2. Kanwa (Canvas), na którą w momencie podłączenia do danych, przenosi się kolejno tabele. Obszar ten służy także do pracy (tworzenia i edycji modelu danych) z użyciem np. Relacji, Joins, Union. Więcej informacji znajdziesz w punkcie Sposoby łączenia ze sobą danych w Tableau.
  3. Siatka metadanych (Metadata Grid) prezentuje w sposób ustrukturyzowany pola, które występują w wybranej tabeli oraz ich charakterystykę, np. typ czy nazwa. Informacje te w łatwy sposób można zmieniać. Więcej szczegółów znajdziesz w punkcie Zarządzanie metadanymi.
  4. Siatka danych (Data Grid) prezentuje podgląd / wycinek pól i ich przykładowe i konkretne wartości. W tym obszarze również można zmienić typ i nazwę pola, ale co więcej można tworzyć kalkulacje czy grupy.
image