Web Analytics
Zarządzanie metadanymi
👔

Zarządzanie metadanymi

Zarządzanie metadanymi

Czym są metadane?

Najprościej metadane (Metadata) można określić jako dane o danych. Metadane wyświetlają informacje o wszystkich polach pochodzących ze źródła danych, które odzwierciedlają strukturę tabel dodanych na kanwie.

Wyświetlają się w formie ustrukturyzowanej tabeli, gdzie każde pole posiada swój wiersz wraz z informacją taką, jak:

 • typ
 • nazwa wyświetlana (także ta, która została przypisana ręcznie)
 • nazwa tabeli, z której pochodzi
 • oryginalna nazwa pola ze źródła danych.

Tabela metadanych pozwala na szybką edycję pól, np. zmiana nazwy czy ukrycie pola (bądź kliku pól jednocześnie).

Widok metadanych (Metadata Grid)

Siatka z metadanymi jest dostępna w momencie, gdy tabela trafia na kanwę. Można ją w każdym momencie ukryć klikając na strzałkę w prawym górnym rogu.

image

W przypadku, gdy na kanwie znajduje się więcej niż jedna tabela, metadane każdej z nich można podejrzeć wybierając odpowiednią z dropdown listy - kliknij w strzałkę z prawej strony, by rozwinąć listę.

image

Wybierz tabelę, którą chcesz podejrzeć.

image

Jeśli lista jest długa, możesz skorzystać z opcji ręcznego wyszukiwania tabeli. W polu wyszukiwania wpisz szukaną frazę.

image

Zmiana typu kolumny

Aby zmienić typ danych w kolumnie:

 1. Prawym przyciskiem myszki kliknij na obecny.
 2. Otworzy się lista, z której możesz wybrać nowy typ kolumny.
 3. image

Podobną operację możesz przeprowadzić na samej siatce danych:

image

Zmiana nazwy kolumny

 1. Nazwę kolumny możesz zmienić poprzez dwuklik bądź klikając w strzałkę z prawej strony obok jej nazwy. Otworzy się dropdown lista, z której należy wybrać Rename.
 2. image
 3. W tym momencie wprowadź nową nazwę kolumny i zatwierdź przez Enter.
 4. image

Podobną operację możesz przeprowadzić na samej siatce danych:

image