Web Analytics
OneDrive
💿

OneDrive

OneDrive

Podłączanie się do pliku na OneDrive

Aby podłączyć się do pliku korzystając z usługi OneDrive:

 1. Otwórz Tableau. Na stronie startowej w panelu Connect wybierz OneDrive and SharePoint Online.
 2. image
 3. W oknie dialogowym, które się otworzy, wpisz swój adres emailowy i kliknij Next oraz hasło i kliknij Sign In.
 4. Wybierz Yes, aby udzielić Tableau dostępu do plików usługi OneDrive i plików biblioteki usługi SharePoint Online.
 5. W następnym oknie pojawi się komunikat o poprawnym podłączeniu i autoryzacji do serwera:
 6. image
 7. Wyszukaj i wybierz plik, z którym chcesz się połączyć, a następnie wybierz opcję Connect. Plik może należeć do jednej z trzech kategorii:
  1. image
  2. OneDrive (personal files): pliki należące do Ciebie.
  3. OneDrive (shared with you): pliki udostępnione Ci przez innego właściciela.
  4. SharePoint Sites: pliki w bibliotekach dokumentów usługi SharePoint Online, do których masz dostęp.
  5. image
 8. W zakładce Data Source, w sekcji Connections widoczny będzie plik wraz z oznaczeniem jego pochodzenia (OneDrive and SharePoint Online).
 9. image
 10. Po podłączeniu danych ze źródła, w zakładce Data Source znajdziesz tabele (arkusze), które znajdowały się w pliku źródłowym. Przeciągnij wybraną tabelę na kanwę z prawej strony, by rozpocząć dalszą pracę.
 11. image

← Poprzednia strona

Tableau Cloud / Tableau Server

Następna strona →

Google Drive