Web Analytics
Pliki tekstowe .csv, .txt
📜

Pliki tekstowe .csv, .txt

Pliki tekstowe .csv, .txt

Podłączanie się do plików tekstowych .csv, .txt

Aby podłączyć się do pliku tekstowego:

 1. Otwórz Tableau. Na stronie startowej w panelu Connect wybierz Text file.
 2. image
 3. W oknie dialogowym, które się otworzy, przejdź do lokalizacji, w której zapisany jest plik tekstowy, z którym chcesz pracować. Wybierz go klikając dwukrotnie.
 4. image
 5. Po podłączeniu danych z pliku CSV, jego tabelę znajdziesz w zakładce Data Source. Przeciągnij ją na kanwę z prawej strony, by rozpocząć dalszą pracę.
 6. image

  W dalszym kroku, Tableau umożliwia dostosowanie ustawień odczytu pliku.

 7. Poprzez kliknięcie na strzałkę z prawej strony tabeli źródła danych, wybierz (zaznacz / odznacz) opcję Field names are in first row, jeżeli pierwszy wiersz powinien być użyty jako nazwy kolumn. Tableau domyślnie przypisze tą wartość do źródła.
 8. image
 9. Pozostałe właściwości ustawisz wybierając opcję Text File Properties w ten sam sposób.
 10. image
 11. Otworzy się okno dialogowe:
 12. image

  w którym:

  Field Separator określi znak, który będzie użyty do stworzenia kolumn, np. przecinek, tab, średnik, spacja, słupek, inny.

  image

  Text Qualifier określi znacznik tekstu, w którym znajdują się wartości. Wybór tu może być automatyczny, podwójny albo pojedynczy cudzysłów albo brak takiego znacznika.

  image

  Character Set określi sposób kodowania pliku. Opcje tutaj dostępne będą zależeć od systemu operacyjnego, którego używasz.

  image

  Locale sprowadzają się do ustawień lokalnych komputera, według których plik powinien być przetworzony. Dzięki temu Tableau wie, który separator użyć do oznaczania miejsc po przecinku, a który do oznaczania wartości tysięcznych.

  image

  ← Poprzednia strona

  Plik Excel

  Następna strona →

  Plik PDF