Web Analytics
Skróty klawiaturowe w Tableau
🩳

Skróty klawiaturowe w Tableau

Skróty klawiaturowe w Tableau

Tableau Desktop

Zarządzanie skoroszytami, arkuszami i plikami

Skrót
Opis
Ctrl+N
Nowy skoroszyt
Ctrl+M
Nowy arkusz
Ctrl+E
Wyświetl opis arkusza
Ctrl+Tab, Ctrl+F6, Ctrl+PgUp
Przejdź dalej po otwartych arkuszach
Ctrl+Shift+Tab, Ctrl+Shift+F6, Ctrl+PgDn
Przejdź wstecz po otwartych arkuszach
F7, Ctrl+H
Włączanie i wyłączanie trybu prezentacji
Ctrl+O
Otwórz plik
Ctrl+S
Zapisz plik
Ctrl+Shift+S
Zapisz plik jako
F12
Przywróć skoroszyt do ostatnio zapisanego stanu
Alt+F4
Zamknij bieżący skoroszyt
Ctrl+P
Drukuj
F1

Dane

Skrót
Opis
Ctrl+D
Podłącz się do źródła danych
Ctrl+F
Aktywuj polecenie wyszukiwania w panelu Data
F5
Odśwież źródło danych
F9
Uruchom aktualizacje danych w widoku
F10
Włącz i wyłącz automatyczne aktualizacje danych
Ctrl+Shift+P
Utwórz parametr z zaznaczonego pola

Tworzenie widoków

Skrót
Opis
Ctrl+1, Ctrl+Shift+1
Show Me!
Enter, dwuklik myszką
Dodaj wybrane pole do arkusza (działa tylko z jednym polem)
Alt+Shift+C, Alt+Shift+Y
Umieść wybrane pole na półce Kolumn / Columns
Alt+Shift+F
Umieść wybrane pole na półce Filtrów / Filters
Alt+Shift+I
Umieść wybrane pole na Size w Marks
Alt+Shift+L
Umieść wybrane pole na Detail w Marks
Alt+Shift+O
Umieść wybrane pole na Color w Marks
Alt+Shift+P
Umieść wybrane pole na półce Stron / Pages
Alt+Shift+R, Alt+Shift+X
Umieść wybrane pole na półce Wierszy / Rows
Alt+Shift+S
Umieść wybrane pole na Shape w Marks
Alt+Shift+T
Umieść wybrane pole na Label / Text w Marks
Prawy klik myszki+przeciągnij na półkę
Otwórz menu Pole upuszczania / Drop field
Ctrl+przeciągnij
Skopiuj pole już użyte na widoku i umieść je na innej półce lub karcie
Ctrl+W
Zamień wiersze i kolumny
Ctrl+L
Odwróć orientację etykiet kolumn w dolnej części widoku
G
Włącz i wyłącz siatkę panelu kontrolnego na dashboardzie
T
Przełączaj między zakładkami Dashboard i Layout na dashboardzie
Ctrl+X
Wytnij zaznaczenie tekstu (w podpisach, tytułach, formułach itp.)
Ctrl+V
Wklej zawartość schowka
Ctrl+Z
Cofnij
Ctrl+Y
Wykonaj jeszcze raz po wcześniej użytym cofnięciu
Alt+Shift+Backspace
Wyczyść bieżący arkusz
Strzałka, Shift+Strzałka
Przesuń pływający obiekt na dashboardzie - Strzałka przesuwa obiekt o 1 piksel - Shift+Strzałka przesuwa obiekt o 10 pikseli
Alt+Strzałka, Shift+Alt+Strzałka
Zmień rozmiar pływającego obiektu na dashboardzie - Alt+Strzałka zmienia rozmiar obiektu przyrostowo o 1 piksel - Shift+Alt+Strzałka zmienia rozmiar obiektu przyrostowo o 10 pikseli

Zmiana rozmiaru wierszy i kolumn

Skrót
Opis
Ctrl+B
Zmniejsz rozmiar komórki
Ctrl+Shift+B
Zwiększ rozmiar komórki
Ctrl+Lewa Strzałka ⬅️
Zmniejsz szerokość kolumn
Ctrl+Prawa Strzałka ➡️
Zwiększ szerokość kolumn
Ctrl+Strzałka w dół ⬇️
Zmniejsz wysokość wierszy
Ctrl+Strzałka w górę ⬆️
Zwiększ wysokość wierszy

Strony

Skrót
Opis
F4
Rozpocznij lub zatrzymaj odtwarzanie do przodu na półce Strony / Pages
Shift+F4
Rozpocznij lub zatrzymaj odtwarzanie do tyłu na półce Strony / Pages
Ctrl+. (Kropka)
Przeskocz o jedną stronę do przodu
Ctrl+, (Przecinek)
Przeskocz o jedną stronę do tyłu

Tableau Server & Tableau Cloud

Zarządzanie skoroszytami, arkuszami i plikami

Skrót
Opis
Ctrl+Alt+T
Nowy arkusz
F11
Włączanie i wyłączanie trybu pełnoekranowego
Ctrl+S
Zapisz plik
Ctrl+Shift+S
Zapisz plik jako
Alt+F4
Zamknij bieżący skoroszyt
Ctrl+P
Drukuj (lub eksportuj jako plik PDF)
F1

Dane

Skrót
Opis
Ctrl+D
Podłącz się do źródła danych
Alt+F5
Odśwież źródło danych
Alt+F2
Zmień nazwę źródła danych
Ctrl+Alt+D
Nowe źródło danych
Ctrl+Alt+Shift+D
Edytuj źródło danych

Tworzenie widoków

Skrót
Opis
Dwuklik myszką
Dodaj wybrane pole do arkusza (działa tylko z jednym polem)
Ctrl+przeciągnij myszką
Skopiuj pole w widoku i umieść je na innej półce lub karcie
G
Włącz i wyłącz siatkę panelu kontrolnego na dashboardzie
T
Przełączaj między zakładkami Dashboard i Layout na dashboardzie
Ctrl+X
Wytnij zaznaczenie tekstu (w podpisach, tytułach, formułach, itp.)
Ctrl+V
Wklej zawartość schowka
Ctrl+Z
Cofnij
Ctrl+Y
Wykonaj jeszcze raz po wcześniej użytym cofnięciu
Ctrl+O
Otwórz bieżący skoroszyt w Tableau Desktop
Alt+Shift+Backspace
Wyczyść bieżący arkusz
Strzałka, Shift+Strzałka
Przesuń pływający obiekt na dashboardzie - Strzałka przesuwa obiekt o 1 piksel - Shift+Strzałka przesuwa obiekt o 10 pikseli
Alt+Strzałka, Shift+Alt+Strzałka
Zmień rozmiar pływającego obiektu na dashboardzie - Alt+Strzałka zmienia rozmiar obiektu przyrostowo o 1 piksel - Shift+Alt+Strzałka zmienia rozmiar obiektu przyrostowo o 10 pikseli
F2
Zmień nazwę pola kolumny (gdy pole jest zaznaczone w panelu schematu danych)
F2
Zmień nazwę pola obliczeniowego (gdy otwarty jest edytor pól kalkulowanych)

Pozostałe

Skróty do wybierania i nawigacji znaczników

Skrót
Opis
Klik
Wybierz znacznik
Drag
Wybierz grupę znaczników
Ctrl+klik
Dodaj pojedyncze znaczniki do zaznaczenia
Ctrl+drag
Dodaj grupę znaczników do zaznaczenia
A
Użyj narzędzia Zaznaczanie Prostokątne / Rectangular Selection
D
Użyj narzędzia Zaznaczanie Lasso / Lasso Selection
S
Użyj narzędzia Zaznaczanie Promieniowe / Radial Selection
Ctrl+A
Wybierz wszystkie dane
Ctrl+C
Skopiuj wybrane dane
Esc
Wyczyść wybór znaczników
Shift+drag
Przesuwaj widok
Dwuklik, Ctrl+Shift+klik
Przybliż punkt na widoku (jeśli nie jest to mapa, wymaga trybu zoom)
Ctrl+Shift+Alt+Klik
Oddal punkt na mapie (jeśli nie jest to mapa, wymaga trybu zoom)
Shift+Dwuklik
Oddal
Ctrl+Shift+drag
Przybliż obszar na widoku (jeśli nie jest to mapa, wymaga trybu zoom)
Scroll
Przybliżanie i oddalanie mapy
Klik+przeciągnij w dół panelu+upuść
Przeciągnij wiersz i jednocześnie przewijaj długą listę

← Poprzednia strona

Typy pól i ich rola

Następna strona →

Podłączanie do danych