Web Analytics
Podmiana źródła danych
🔂

Podmiana źródła danych

Podmiana źródła danych

Jedną z bardzo użytecznych funkcjonalności Tableau Desktop jest możliwość aktualizacji całego workbooka albo pojedynczego arkusza przy pomocy innego źródła danych. Podmiana źródła nie powoduje połączenia ani edycji źródeł danych. Przekierowuje ona pola używane w arkuszu, aby zmapować je z odpowiednimi polami z nowego źródła danych. Wszystkie pola utworzone ręcznie przez użytkownika w oryginalnym źródle danych są kopiowane do nowego źródła danych. Pola, które nie znajdują się w oryginalnym źródle danych, należy ręcznie skopiować i wkleić do nowego źródła danych przed zastąpieniem starego. Podczas zastępowania źródła danych struktury folderów także nie są kopiowane.

Ważne jest, by pamiętać, że dwa źródła danych nie muszą być identyczne. Wszelkie rozbieżności między źródłami danych będą miały wpływ na arkusze w skoroszycie i pola w widoku. Wszystkie pola, grupy, sety i pola kalkulowane, które nie istnieją w nowym źródle danych (lub mają inną nazwę), zostaną usunięte z okienka Data. By sobie z tym poradzić i naprawić nieprawidłowe pola, przejdź do sekcji ▶️ tutaj ◀️, gdzie znajdziesz więcej informacji na temat zastępowania odwołań do pól (Replace references).

❗Uwaga: Podmiana źródła danych nie jest możliwa ani w Tableau Cloud ani w Tableau Server.

Jak zmienić źródło danych w całym workbooku

 1. Otwórz workbook z podłączeniem do oryginalnego źródła danych.
 2. Wybierz opcję Data i dalej New Data Source, a następnie połącz się z nowym źródłem danych.
 3. image
  image
 4. W zakładce Data Source przeciągnij tabelę na kanwę, aby skonfigurować źródło danych (jeśli nie zostanie to zrobione automatycznie). Ustaw odpowiednio połączenie Live bądź Extract. Zmień odpowiednio nazwę, aby bez problemów kontynuować dalszą pracę.
 5. image
 6. Przejdź do zakładki arkusza i wybierz Data i następnie Replace Data Source.
 7. image
 8. W oknie dialogowym Replace Data Source wybierz Current data source i Replacement data source. Po zakończeniu naciśnij OK.
 9. image

W ten sposób wszystkie arkusze, dashboardy i stories podpięte do oryginalnego źródła danych zostają zaktualizowane do nowego źródła danych. Możesz też cofnąć cofnąć zmianę i powrócić do pierwotnego źródła danych (wybierając Undo na pasku narzędzi).

Jak zmienić źródło danych dla pojedynczego arkusza

Chcąc zastąpić źródło danych dla pojedynczego arkusza należy zastosować pewne obejście. Dostosuj się do poniższych kroków:

 1. Skopiuj arkusz do nowego skoroszytu.
 2. W nowym skoroszycie zastąp źródło danych (wg instrukcji powyżej).
 3. Ze starego skoroszytu usuń skopiowany arkusz.
 4. Skopiuj nowy arkusz i wklej go z powrotem do oryginalnego skoroszytu. Źródło danych jak i wszystkie elementy arkusza, tj. parametry i sety także zostaną skopiowane.

← Poprzednia strona