Web Analytics
Animacje
📽️

Animacje

Animacje

Animacje są jednym z narzędzi Tableau, które pozwalają na podkreślenie zmian w raporcie. Płynne przejście pomiędzy zmianami na wykresie pozwala odbiorcy końcowemu na lepsze zrozumienie przedstawionych informacji. Przykładowo, w poniższym przykładzie ustawiono czas animacji na Fast oraz styl na Sekwencyjny.

image

Aby edytować animacje, kliknij na Format, a następnie wybierz opcję Animations.

image

Następnie pojawi się poniższe okienko.

image

Dostępne opcje pozwalają na:

  • Włączanie i wyłączanie animacji (1).
  • Ustawienie czasu trwania animacji (2).
  • Wybór czy animacje mają się przekształcić jednocześnie czy sekwencyjnie jedna po drugiej (3).
  • Zresetowanie ustawień wszystkich workbooków (4).

Powyższe zmiany mają wpływ na wszystkie workbooki. Chcąc zmienić animacje tylko w jednym z nich, korzystaj z opcji Selected Sheet (5).

← Poprzednia strona

Następna strona →