Web Analytics
Formatowanie obszarów wykresów i tabel
🧩

Formatowanie obszarów wykresów i tabel

Formatowanie obszarów wykresów i tabel

Wstęp

Formatowanie jest narzędziem umożliwiającym personalizację wyglądu poszczególnych wykresów i tabel. Okno edycji wygląda tak samo w obu przypadkach, jednak z racji różnic pomiędzy przedstawieniem danych, niektóre funkcje mogą być wyłączone.

Edycja wykresu

Podstawowe opcje edycji wykresu znajdziemy w okienku Marks i obejmują one:

 • Color - zmienia kolor wykresu
 • Size - zmienia rozmiar wykresu
 • Label - pozwala na umieszczenie informacji numerycznych bezpośrednio na wykresie
 • Tooltip - jest etykietą (rodzaj chmurki z podsumowaniem), która pojawia się po najechaniu na wykres
 • Detail - pozwala na dołączenie innych miar do Tooltipa.
image

Formatowanie osi

Kliknij prawym przyciskiem myszy na oś, by ją sformatować.

image

Okno dialogowe, które się pojawia składa się z dwóch zakładek:

 • General umożliwia odpowiednie skalowanie rozmiaru wykresu, zmianę jego ułożenia oraz tytułu.
 • Tick Marks odpowiada za dodanie przedziałów na wykresie, np. przedział od 0 do miliona z odstępami co 100 000.
image

Formatowanie workbooka

Formatowanie workbooka zmienia wszystkie arkusze jednocześnie pozwalając na ujednolicenie wielkości, koloru i czcionki.

Kliknij w Format znajdującym się na górze paska narzędzi, a następnie Workbook.

image

Z lewej strony ekranu otworzy się panel z sekcją:

Fonts - odpowiada za edycję czcionek

Lines - umożliwia tworzenie i modyfikowanie linii siatki.

image
image

Formatowanie wykresu

Aby użyć opcji formatowania, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres i wybierz Format.

image

Alternatywnie możesz też wybrać Format z menu głównego, a następnie jedną z opcji formatowania: Font (czcionka), Aligment (wyrównanie), Shading (cieniowanie), Borders (obramowanie) oraz Lines (linie obramowania).

image

Otworzy się okno formatowania wykresu Format. Na samej górze znajdziesz ikony reprezentujące obszar formatowania, odpowiednio jak było to wcześniej widoczne w liście rozwijanej z menu głównego: Font, Aligment, Shading, Borders, Lines (1). Z Fields skorzystaj w przypadku, gdy chcesz zastosować wybrane ustawienia jedynie do konkretnych pól znajdujących się w kolumnach i wierszach (2). Opcja Clear umożliwia wyczyszczenie dokonanych zmian (3).

image

Poniżej znajdziesz omówienie każdej z opcji formatowania w tym oknie:

Font, czyli czcionka. Pozwala na zmianę koloru i czcionki tekstów na wykresie. Możemy wyróżnić podział na:

 • Default dotyczy całego arkusza
 • Total zmienia czcionkę podsumy (Subtotals) pokazanej na widoku
 • Grand Total zmienia czcionkę sumy całkowitej (Grand Totals) pokazanej na widoku.
image
💡
Więcej informacji o sumach całkowitych i podsumach oraz o dodawaniu ich na widok znajdziesz w sekcji o tabelach przestawnych w linku obok ⏩⏩

Aligment, czyli wyrównanie. Odpowiada za ułożenie tekstu na wykresie. Pozwala m.in. obracać tekst, regulować jego wysokość lub wyśrodkowanie.

 • Default dotyczy całego arkusza
 • Total zmienia rozmieszczenie wartości Totals
 • Grand Total zmienia rozmieszczenie Grand Totals.
image

Shading, czyli cieniowane. Wypełnia wybrane komórki kolorem.

 • Default dotyczy całego arkusza
 • Total zmienia wypełnienie Totals
 • Grand Total wypełnia Grand Totals
 • Row banding działa jako “podkreślasz”. Koloruje wiersze zależnie od wskazanego poziomu. Przykładowo, może nadawać barwę co drugiemu lub trzeciemu wierszowi, pozwala to na wyróżnienie wartości i zwiększa przejrzystość tabeli.
 • Column banding koloruje kolumny zależnie od wskazanego poziomu. Działa na analogicznej zasadzie jak Row banding.
image

Borders, czyli obramowanie. Tworzy ramki wokół wskazanych wartości.

 • Default dotyczy całego arkusza
 • Total tworzy ramki wokół wartości Totals
 • Grand Total tworzy ramki Grand Totals
 • Row Divider tworzy obramowanie w oparciu o wskazaną ilość wierszy
 • Column Divider tworzy obramowanie w oparciu o wskazaną ilość kolumn.
image

Lines, czyli linie obramowania. Linie pozwalają na umieszczanie min. linii siatki, linii referencyjnych oraz linii osi.

image

Formatowanie zawartości kolumn lub wierszy

Będąc w oknie formatowania możesz przemieszczać się pomiędzy formatowaniem poszczególnych wartości wykresu. Kliknij pole Fields, by formatować znajdujące się na wykresie miary i wymiary (1).

image

W przypadku wymiaru możliwe jest edytowanie tekstu.

image

Gdy chcesz sformatować miarę, możesz dodatkowo wybrać sposób jej wyświetlania.

image

← Poprzednia strona

Formatowanie

Następna strona →

Viz in tooltip