Web Analytics
Split
📄

Split

Split

W przypadku, gdy w podłączonych danych znajduje się pole z ciągiem znaków (String), którego poszczególne części oznaczają kolejno różny zestaw informacji rozdzielony określonym separatorem, (np. Imię i Nazwisko albo identyfikator produktu, którego poszczególne części są oznaczeniem grup, modeli, serii, do których dany produkt należy) istnieje możliwość użycia funkcji Split, która pozwala na rozdzielenie tej wartości na odrębne pola. Operacji tej można dokonać na dwa sposoby: automatyczny korzystając z domyślnego separatora (Automatic Split) bądź niestandardowy poprzez ręczne ustawienia (Custom Split).

Tworzenie Automatic Split

Podział pola w sposób automatyczny odbywa się w oparciu o domyślny separator, który Tableau samoistnie identyfikuje w takim polu. W zależności od rodzaju połączenia z danymi, dzięki funkcji Split Tableau jest w stanie rozdzielić wartości pola na maksymalnie 10 nowych pól. Typ danych w polach nowoutworzonych poprzez Split może różnić się od tego oryginalnego i będzie zależeć od tego, jaki wzorzec użycia separatora rozpozna Tableau.

Rozdział pola w sposób automatyczny możesz wykonać w następujących krokach:

 1. Na karcie źródła danych, na siatce danych, rozwiń menu kolumny klikając strzałkę z prawej strony kolumny.
 2. Wybierz Split.
 3. image
 4. Przechodząc do ostatniej kolumny z prawej strony na siatce danych, znajdziesz nowe kolumny odpowiednio stworzone po użyciu Split. Typ pola będzie oznaczony poprzedzającym znakiem równości (=), co oznacza, że są to pola kalkulowane.
 5. image

  Nowoutworzone pola znajdziesz w arkuszu w Panelu Bocznym (Side Bar) w zakładce danych (Data Pane). Stąd możesz ich użyć w dalszej pracy.

  image

Split możesz również wykonać bezpośrednio w arkuszu wybierając konkretne pole i dalej Transform i Split.

image

Tworzenie Custom Split

Rozdział pola w sposób niestandardowy możesz wykonać w następujących krokach:

 1. Na karcie źródła danych, na siatce danych, rozwiń menu kolumny klikając strzałkę z prawej strony kolumny.
 2. Wybierz Custom Split.
 3. image
 4. W nowym oknie dialogowym podaj szczegóły:
  • Separator, jaki Tableau ma użyć do podziału pola.
  • image

 • Kolumny, które mają być rozdzielone.
 • image

Na poniższym przykładzie znajdują się wyniki użycia każdej z opcji po podziale pola Product ID z użyciem myślnika (-) jako separatora:

image

Usuwanie pól powstałych ze Split’a

Jeśli pola utworzone z użyciem Split’a okażą się nieprzydatne albo wynik operacji nie jest dla ciebie satysfakcjonujący, pola te możesz w łatwy sposób. Otwórz dropdown listę danego pola i wybierz Delete:

 1. w karcie źródła danych:
 2. image
 3. w arkuszu:
 4. image

← Poprzednia strona

Przygotowanie modelu danych

Następna strona →

Data Interpreter