Web Analytics
Publikowanie i automatyzacja workflows
🌄

Publikowanie i automatyzacja workflows

Publikowanie przepływu w Tableau Prep

Tworzenie przepływu od podstaw bądź też edycja już istniejącego w Internecie wymaga jego wcześniejszego opublikowania, by móc go uruchomić. Jakie są możliwości:

 • wersje robocze przepływów mogą być opublikowanie wyłącznie na tym samym serwerze, na którym użytkownik jest zalogowany.
 • wersje robocze mogą zostać opublikowane w innym projekcie (skorzystaj ze ścieki menu File i wybierając Publish As.
 • poświadczenia (login i hasło) dla połączeń z bazą danych przepływu mogą być osadzone, by umożliwić jego uruchomienie bez konieczności ręcznego wprowadzania poświadczeń podczas uruchamiania przepływu. Jeśli otworzysz przepływ aby go edytować, należy ponownie wprowadzić dane uwierzytelniające.

Osadzanie danych uwierzytelniających

Osadzanie poświadczeń dotyczy tylko przepływów uruchomionych na serwerze. Z początku, konieczne jest wprowadzania danych ręcznie podczas edytowania przepływu połączonego z bazą danych. Osadzanie poświadczenia jest możliwe do ustawienia jedynie z poziomu przepływu, a nie danego serwera czy strony. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • z menu górnego wybierz opcję File > Connection Credentials > Embed in Published Flow.
 • image
 • podczas publikowania przepływu (opcja Publish As) po raz pierwszy w nowym projekcie lub w gdy edytujesz przepływ istniejący, który został opublikowany przez kogoś innego, zaznacz pole Embed credentials.
 • image

Publikowanie przepływu

Po opublikowaniu przepływu staje się on bieżącą wersją przepływu, która może być wyświetlana i uruchamiana przez inne osoby z dostępem do Twojego projektu. Przepływy, które nigdy nie są publikowane lub do których wprowadzasz zmiany w wersji roboczej, będą widoczne tylko dla Ciebie, dopóki nie opublikujesz przepływu. Aby opublikować przepływ, wykonaj jedną z następujących czynności:

 1. Z górnego menu wybierz opcję Plik > Publikuj lub Plik > Publikuj jako
 2. image
 3. Na górnym pasku kliknij przycisk Publish lub kliknij strzałkę rozwijania, aby wybrać opcję Publish As.
 4. image

Kto może opublikować przepływ:

 • Server Administrator, Site Administrator Creator i Creator nadają pełny dostęp do połączenia i publikacji.
 • Creator może wykonywać zadania w zakresie web authoringu.

Automatyzacja przepływu w Tableau Prep

Odświeżanie źródeł danych może być całkiem bezobsługowe. Oprogramowanie Tableau Prep zawiera oryginalny skrypt przeznaczony do uruchamiania przypływu Prep z linii komend. Dzięki temu można uruchomić flow albo bezpośrednio z linii komend albo wykorzystać w tym celu skrypt, np. systemowy .bat. Skrypt o nazwie „tableau-prep-cli.bat” umieszczony jest w folderze: „C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 202x.x\scripts”.

Wymaga to przygotowania 3 elementów:

1. Plik JSON z poświadczeniami (przechowuje parametry logowania do Tableau Server oraz baz danych).

image

2. Plik wsadowy .bat ze wskazaniem przepływ.

Skrypt tableau-prep-cli.bat wywołuje w tle właściwy skrypt w języku java (skrypt .jar) w oparciu o domyślną instalację .java, które jest i tak niezbędna do działania Tableau Prep, bez potrzeby żadnej dodatkowej konfiguracji.

image

Skrypt tableau-prep-cli.bat wymaga podania argumentów:

 • Pliku .json z credentialami niezbędnymi do logowania do źródeł, które wykorzystuje dany Flow: flaga -c „ścieżka\dostępu\do pliku\z credentialami.json”
 • Pełnej ścieżki dostepu do lokalizacji uruchamianego Flow: flaga -t „ścieżka\dostępu\do pliku\uruchamianego flow.tfl”

Ważne! Wszystko musi być zapisane w jednej linii z rozszerzeniem .bat. Czyli wykonujemy polecenie:

„C:\Program Files\Tableau\Tableau Prep Builder 202x.x\scripts\tableau-prep-cli.bat” -c „(…)\credentiale.json” -t „(…)plik_flow.tfl”

3. Zadanie w harmonogramie Windows

Powyższe umożliwia umieszczenie odpowiednio przygotowanego polecenia lub skryptu .bat (albo też np. skryptu PYTHON) w „Harmonogramie Zadań” systemu operacyjnego, co pozwoli na prostą automatyzację uruchamiania Flow Prep wg zdarzenia lub wg harmonogramu czasowego.

Windows -> Harmonogram zadań ->nowe zadanie -> wskazujemy plik .bat lub

C:\WINDOWS\system32\taskschd.msc

image

OGRANICZENIA

 1. Od roku 2023 ww. skrypt Prep nie pozwala na logowanie do Tableau Cloud ze względu na wymuszone przez Tableau domyślnie MFA (wcześniej było ono opcjonalne). Tak więc nie wykorzystamy źródeł danych umieszczonych na Tableau Cloud. Tableau nie przewiduje umożliwienia logowania MFA z poziomu ww. skryptu. Jest to działanie celowe, gdyż automatyzację przepływów Prep na Tableau Cloud zapewnia jedynie „Tableau Prep Conductor”, który jest składnikiem dodatkowo płatnego „Management Add-on” Tableau Prep Conductor - Tableau.
 2. Skrypt pozwala na logowanie metodą user/password, które muszą być podane w sposób jawny/niezaszyfrowany w pliku .json.

ZALETY

Skrypt pozwala na automatyzację Flow Prep w relacjach ze wszystkimi źródłami danych i lokalizacjami, gdzie zadziała także Prep Desktop, a gdzie wystarczy logowanie user/password bez konieczności interakcji użytkownika.

← Poprzednia strona

Agregacja danych

Następna strona →

Podstawowe funkcjonalności