Web Analytics
Akcja filtrowania
💠

Akcja filtrowania

Akcja filtrowania

Akcja filtrowania wysyła informacje pomiędzy arkuszami dodanymi na dashboardzie, a dokładniej z wybranej Marks na jednym arkuszu do innego powiązanego z nim arkusza. Pozwala na przeniesienie wartości wymiaru do filtra ograniczając w ten sposób zakres danych w powiązanych z nim widokach.

Tworzenie akcji filtrowania

Akcję filtrowania możesz stworzyć na dwa sposoby z menu głównego. Wybierz:

  • albo Worksheet i następnie Actions:
  • image

  • albo Dashboard i następnie Actions:
  • image

W oknie dialogowym akcji, kliknij Add Action i wybierz Filter.

image

W nowym oknie Add Filter Action skonfiguruj szczegóły działania akcji filtrowania.

image
Name - Nadaj nazwę akcji filtrowania.

Użyj nazwy opisowej tak, by użytkownicy rozumieli sposób działania akcji.

Source Sheets - Wybierz źródło akcji z listy rozwijania.

Jako źródło akcji masz możliwość wyboru całego źródła danych albo innego dashboarda albo konkretnego arkusza.

image
Run action on - Określ, w jaki sposób akcja ma zadziałać.

Hover - wyzwala akcję w momencie podświetlenia kursorem myszki danej marks

Select - wyzwala akcję poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy daną marks. Jeśli nie chcesz, by akcja była możliwa dla wielu różnych marks, wybierz Single-select only.

Menu - wyzwala akcję poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kolejno wyborem opcji z menu etykiety (tooltip).

Target Sheets - Wybierz arkusz lub dashboard, na których akcja będzie docelowo działać.

Jeśli wybierzesz cały dashboard, możesz wybrać jeden konkretny arkusz, któego akcja ma dotyczyć lub więcej arkuszy (np. wszystkie).

Clearing the selection will - Określ, co się stanie, kiedy zaznaczenie zostanie usunięte na widoku.

Leave the filter - zachowuje wyświetlania wyfiltrowanych wyników w arkuszach docelowych.

Show all values - dostosowuje filtr tak, aby przywracał wszystkie wartości na widoku.

Exclude all values - dostosowuje filtr tak, by wykluczał wszystkie wartości.

Filter - Wybierz pola, które konkretnie mają pojawiać się na widoku.

All Fields - wszystkie dostępne

Selected Fields - wybrane, które możesz określić w tabeli poniżej wybierając je z listy.

image

Use as filter

Dodatkowo z poziomu dashboarda możesz rozwinąć dropdown listę jednego z dodanych arkuszy i wybrać Use as Filter.

image

W oknie dialogowym Actions nazwy domyślne akcji utworzone w ten sposób będą zawierały dodatkowo słowo (generated).

image

Edycja akcji filtrowania

Podobnie jak przy tworzeniu akcji, edytowanie rozpoczniesz poprzez wybór z menu głównego Worksheet albo Dashboard, a następnie Actions.

image
image

W oknie dialogowym wybierz akcję, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij Edit.

image

Jeśli chcesz całkowicie usunąć konkretną akcję, kliknij Remove.

image

← Poprzednia strona

Akcje na dashboardach

Następna strona →

Akcje: Guided Analytics