Web Analytics
Akcja filtrowania
💠

Akcja filtrowania

Akcje filtrowania

Akcje filtrowania wysyłają informacje pomiędzy arkuszami dodanymi na dashboard’zie, a dokładniej z wybranej marks na jednym arkuszu do innego powiązanego z nim arkusza. Pozwalają na przeniesienie wartości wymiaru do filtra i w ten sposób ogranicza się zakres danych w powiązanych z nim widoki.

Tworzenie akcji filtrowania

Akcję filtrowania możesz stworzyć na dwa sposoby z menu głównego. Wybierz:

  • albo Worksheet i następnie Actions:
  • image

  • albo Dashboard i następnie Actions:
  • image

W oknie dialogowym akcji, kliknij Add Action i wybierz Filter.

image

W nowym oknie Add Filter Action skonfiguruj szczegóły działania akcji filtrowania.

image

Name - Nadaj nazwę akcji filtrowania.

Użyj nazwy opisowej tak, by użytkownicy rozumieli sposób działania akcji.

Source Sheets - Wybierz źródło akcji z listy rozwijania.

Jako źródło akcji masz możliwość wyboru całego źródła danych albo innego dashboarda albo konkretnego arkusza.

image

Run action on - Określ, w jaki sposób akcja ma zadziałać:

Hover - wyzwala akcję w momencie podświetlenia kursorem myszki danej marks

Select - wyzwala akcję poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy daną marks. Jeśli nie chcesz, by akcja była możliwa dla wielu różnych marks, wybierz Single-select only.

Menu - wyzwala akcję poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kolejno wyborem opcji z menu etykiety (tooltip).

Target Sheets - Wybierz arkusz lub dashboard , na których akcja będzie docelowo działać.

Jeśli wybierzesz cały dashboard, możesz wybrać jeden konkretny arkusz, któego akcja ma dotyczyć lub więcej arkuszy (np. wszystkie).

Clearing the selection will - Określ, co się stanie, kiedy zaznaczenie zostanie usunięte na widoku.

Leave the filter - zachowuje wyświetlania wyfiltrowanych wyników w arkuszach docelowych.

Show all values - dostosowuje filtr tak, aby przywracał wszystkie wartości na widoku.

Exclude all values - dostosowuje filtr tak, by wykluczał wszystkie wartości.

Filter - Wybierz pola, które konkretnie mają pojawiać się na widoku.

All Fields - wszystkie dostępne

Selected Fields - wybrane, które możesz określić w tabeli poniżej wybierając je z listy.

image

Use as filter

Dodatkowo z poziomu dashboarda możesz rozwinąć dropdown listę jednego z dodanych arkuszy i wybrać Use as Filter.

image

W oknie dialogowym Actions nazwy domyślne akcji utworzone w ten sposób będą zawierały dodatkowo słowo (generated).

image

Edycja akcji filtrowania

Podobnie jak przy tworzeniu akcji, edytowanie rozpoczniesz poprzez wybór z menu głównego Worksheet albo Dashboard, a następnie Actions.

image
image

W oknie dialogowym wybierz akcję, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij Edit.

Jeśli chcesz całkowicie usunąć konkretną akcję, kliknij Remove.

image

← Poprzednia strona

Następna strona →