Web Analytics
Akcje na dashboardach
🌀

Akcje na dashboardach

Akcje na dashboardach

Akcje w Tableau to akcje na dashboardzie, które stanowią interaktywną jego część. Są bardzo ważne, ponieważ czynią dashboard zarówno dynamicznym jak i przyjemnym w użyciu. Pracując na dashboardzie są one uruchamiane z poziomu arkusza. Akcje umożliwiają dodanie kontekstu, ale i elementów interaktywności do wizualizacji. Użytkownicy poruszają się na wizualizacji wybierając konkretne Marks, podświetlając kursorem lub klikając w konkretne menu. W odpowiedzi na te czynności, jakie użytkownicy wykonują w trakcie nawigacji na wizualizacji, akcje będą reagować w pewien konkretny sposób na czynności, dostosowując odpowiednio widok.

Poniżej znajdziesz typy akcji i ich zastosowanie.

 • Akcja filtrowania (Filter) pozwala usprawnić analizę poprzez użycie filtra z jednego widoku na Dashboardzie do automatycznego filtrowania danych na pozostałych (wszystkich albo wybranych widokach). Kliknij poniższy link, aby przejść do szczegółowych informacji.
 • 💠
  Akcja filtrowania
  ✍🏻
  Akcje: Guided Analytics
  🌐
  Akcja URL
  🐏
  Akcja Go to Sheet
  🔦
  Akcja podświetlania
  🎬
  Parameter actions
 • Akcja podświetlania (Highlight) pozwala zwrócić uwagę użytkownika na pewne istotne elementy poprzez użycie koloru dla pewnych Marks tym samym przyciemniając pozostałe.
 • Akcje URL (Go to URL) poprzez hiperłącza do zewnętrznych zasobów pozwalają otworzyć zewnętrzną stronę internetową, plik czy inny arkusz Tableau.
 • Akcje nawigacji (Go to Sheet) pozwalają na szybkie przemieszczenie się do innych zakładek: arkuszy, dashboardów czy opowieści.
 • Akcje zmiany parametrów (Change Parameter) pozwalają użytkownikom zmieniać wartości parametrów przy wykorzystaniu Marks na wizualizacji.
 • Akcje zmiany setów (Change Set) pozwalają użytkownikom na zmianę wartości w setach przy wykorzystaniu Marks na wizualizacji.

💡
Poniższy dashboard pokazuje sposób działania poszczególnych typów akcji. Kliknij w link i sprawdź, jak działa dany typ akcji w akcji 😜.

https://public.tableau.com/shared/WCM8GYTCK

← Poprzednia strona

Następna strona →