Web Analytics
Akcja Go to Sheet
🐏

Akcja Go to Sheet

Akcja Go to Sheet

Akcja Go to Sheet umożliwia użytkownikom szybkie przejście do powiązanej wizualizacji – czy to dashboardu, arkusza czy story – po kliknięciu na Mark lub element menu tooltipa w oryginalnym widoku.

💡 UWAGA: By w prosty sposób nawigować z jednego dashboardu do drugiego bez konieczności interakcji z danymi, rozważ po prostu skorzystanie z obiektu Navigation.

Tworzenie akcji Go to Sheet

Akcję Go to Sheet możesz stworzyć na dwa sposoby z menu głównego. Wybierz:

  • albo Worksheet i następnie Actions:
  • image

  • albo Dashboard i następnie Actions:
  • image

W oknie dialogowym akcji, kliknij Add Action i wybierz Go to Sheet.

image

W nowym oknie Add Go to Sheet Action skonfiguruj szczegóły działania akcji.

image
Name - Nadaj nazwę akcji URL.

Użyj nazwy opisowej tak, by użytkownicy rozumieli sposób działania akcji. (Jeśli zdecydujesz się uruchomić akcję za pomocą menu tooltipa, nazwa, którą tu nadasz, będzie wyświetlana w tooltipie.)

Source Sheets - Wybierz źródło akcji z listy rozwijania.

Jako źródło akcji masz możliwość wyboru całego źródła danych albo innego dashboarda albo konkretnego arkusza.

image
Run action on - Określ, w jaki sposób akcja ma zadziałać:

Hover - wyzwala akcję w momencie podświetlenia kursorem myszki danej Marks. Ta opcja działa najlepiej w przypadku akcji podświetlania na dashboardzie.

Select - wyzwala akcję poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy daną Marks. Rozważ tu wybranie opcji Single-select only, by użytkownicy nie tracili widoku przy zaznaczeniu wielu znaczników.

Menu - wyzwala akcję poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kolejno wyborem opcji z menu etykiety (tooltip).

Select i Menu to najlepsze opcje w przypadku akcji nawigacji.

Target Sheets - Wybierz arkusz lub dashboard, na których akcja będzie docelowo działać.

Wybierz miejsce docelowe nawigacji, które będzie wyświetlane, gdy użytkownik kliknie Marks lub menu tooltipa w arkuszu źródłowym.

Przykład akcji Go to Sheet

Poniżej przykład prostej akcji nawigacyjnej Go to Sheet uruchamianej z poziomu menu tooltipa.

image

Sam link odzwierciedla nazwę akcji, a nie docelowy arkusz.

image

Edycja akcji Go to Sheet

Podobnie jak przy tworzeniu akcji, edytowanie rozpoczniesz poprzez wybór z menu głównego Worksheet albo Dashboard, a następnie Actions.

image
image

W oknie dialogowym wybierz akcję, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij Edit.

image

Jeśli chcesz całkowicie usunąć konkretną akcję, kliknij Remove.

image

← Poprzednia strona

Akcja URL

Następna strona →

Akcja podświetlania