Web Analytics
Akcja URL
🌐

Akcja URL

Akcja URL

Akcja URL to hiperłącze przekierowujące na stronę internetową, plik lub inny zasób sieciowy znajdujący się poza Tableau. Z pomocą akcji URL możesz utworzyć link do dodatkowych informacji o Twoich danych lub wiadomość e-mail. Aby dostosować linki na podstawie swoich danych, możliwe jest takie ustawienie akcji URL, by konkretne zachowanie automatycznie uzupełniało wartości pól z parametru w adresie URL.

Tworzenie akcji URL

Akcję URL możesz stworzyć na dwa sposoby z menu głównego. Wybierz:

  • albo Worksheet i następnie Actions:
  • image

  • albo Dashboard i następnie Actions:
  • image

W oknie dialogowym akcji, kliknij Add Action i wybierz Go to URL.

image

W nowym oknie Add URL Action skonfiguruj szczegóły działania akcji URL.

image
Name - Nadaj nazwę akcji URL.

Użyj nazwy opisowej tak, by użytkownicy rozumieli sposób działania akcji.

Source Sheets - Wybierz źródło akcji z listy rozwijania.

Jako źródło akcji masz możliwość wyboru całego źródła danych albo innego dashboarda albo konkretnego arkusza.

image
Run action on - Określ, w jaki sposób akcja ma zadziałać.

Hover - wyzwala akcję w momencie podświetlenia kursorem myszki danej Marks. Ta opcja działa najlepiej w przypadku akcji podświetlania na dashboardzie.

Select - wyzwala akcję poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy daną Marks. Ta opcja sprawdza się dobrze w przypadku wszystkich akcji.

Menu - wyzwala akcję poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kolejno wyborem opcji z menu etykiety (tooltip). Ta opcja działa szczególnie dobrze w przypadku akcji URL.

URL Target - Wybierz arkusz lub dashboard, na których akcja będzie docelowo działać.

New Tab if No Web Page Object Exists - otwiera adres URL w przeglądarce w arkuszach niezawierających obiektów strony internetowej. Jest to dobry wybór, gdy arkusze źródłowe (Source Sheets) są ustawione na All albo na źródło danych (data source).

New Browser Tab - otwiera adres URL w domyślnej przeglądarce.

URL - Wypisz adres URL. Powinien się on zaczynać się od jednego z następujących przedrostków: http, https, ftp, mailto, news, gopher, tsc, tsl, sms, tel.

Tableau Desktop obsługuje także ścieżki lokalne, tj.: C:\Example folder\example.txt, a także akcje URL z wykorzystaniem plików.

Aby wprowadzić wartości pól i filtrować je jako wartości dynamiczne w adresie URL, kliknij menu Insert po prawej stronie adresu URL. Pamiętaj, że wszystkie pola, do których istnieją odniesienia muszą być użyte na widoku.

UWAGA: Jeśli żaden prefiks nie zostanie wprowadzony, http:// zostanie automatycznie dodane na początku i akcja URL będzie działać w Tableau Desktop. Jeśli jednak akcja URL bez prefiksu zostanie opublikowana na serwerze lub w chmurze Tableau, strona nie wyświetli się w przeglądarce. Zawsze podawaj pełny adres URL działań, jeśli dashboard ma zostać opublikowany.

Data Values - Uzupełnij dodatkowe opcje (opcjonalne).

Encode Data Values that URLs Do Not Support - Wybierz, jeśli dane zawierają wartości ze znakami niedozwolonymi w adresach URL w przeglądarce, np. jeśli jedna z wartości danych zawiera ampersand (&), np. „Sprzedaż & logistyka”, znak & musi zostać przetłumaczony na znaki właściwe dla przeglądarki.

Allow Multiple Values via URL Parameters - Wybierz, jeśli łączysz się ze stroną internetową, która może zaakceptować listę wartości z parametrów w adresie URL, np. wybierając kilka produktów na widoku chcesz zobaczyć szczegóły każdego z nich na nowej stronie internetowej. Jeśli serwer może załadować szczegóły produktu na podstawie jakiejś listy (identyfikator produktu lub nazwa produktu), możesz użyć opcji wielokrotnego wyboru, by wysłać listę identyfikatorów jako parametry. Jeśli zezwolisz na wiele wartości, musisz także zdefiniować znak ogranicznika, czyli znak oddzielający każdy element na liście, np. przecinek oraz opcję Delimiter Escape, która będzie używana, jeśli w wartościach danych zostanie użyty znak ogranicznika.

image

Przykład akcji URL

Poniżej przykład prostej akcji URL uruchamianej z poziomu menu tooltipa.

image

Sam link odzwierciedla nazwę akcji, a nie docelowy adres URL.

image

Edycja akcji URL

Podobnie jak przy tworzeniu akcji, edytowanie rozpoczniesz poprzez wybór z menu głównego Worksheet albo Dashboard, a następnie Actions.

image
image

W oknie dialogowym wybierz akcję, której ustawienia chcesz zmienić, a następnie kliknij Edit.

image

Jeśli chcesz całkowicie usunąć konkretną akcję, kliknij Remove.

image

← Poprzednia strona

Akcje: Guided Analytics

Następna strona →

Akcja Go to Sheet