Web Analytics
Akcja podświetlania
🔦

Akcja podświetlania

Akcja podświetlania

Akcja podświetlania pozwala zwrócić uwagę na ciekawe i znaczące rekordy czy obszary poprzez kolorowanie pewnych Marks i przyciemnianie pozostałych. Marks na widoku można wyróżniać za pomocą różnych narzędzi, np. można ręcznie wybrać znaczniki, które chcesz wyróżnić, użyć legendy, by wybrać powiązane znaki, użyć zakreślacza, by wyszukać Marks w kontekście lub utworzyć zaawansowaną akcję podświetlania.

Metody podświetlania marks

Poniżej krótkie omówienie różnych metod podświetlania marks na widoku, na dashboardzie i story:

Ręczna selekcja

Zalety

✔️Możliwość ręcznego wyboru marks, które chcesz wyróżnić.

✔️Wybór zostaje automatycznie zapisany w workbooku.

Kiedy najlepiej użyć

✔️Gdy chcesz ręcznie zaznaczyć wybrane marks i wyszarzyć pozostałe.

✔️Sprawdza się w przypadku małych domen lub widoków z małą ilością danych.

Legenda

Zalety

✔️Obsługuje podświetlanie jednokierunkowe i dwukierunkowe.

✔️Możliwość zaznaczenia wg koloru, rozmiaru lub kształtu.

✔️Możesz wyłączyć lub włączyć akcję podświetlania dla całego skoroszytu lub arkuszy z paska narzędzi.

✔️Twój wybór zostanie zapisany w skoroszycie i można go uwzględnić w dashboardach, story oraz przy publikacji.

Kiedy najlepiej użyć

✔️Gdy chcesz skupić się na wybranych elementach na widoku i wyszarzyć pozostałe.

✔️Gdy chcesz wyróżnić używając tylko legendy lub legendy i widoku.

✔️Dobrze sprawdza się w przypadku małych domen lub widoków z małą ilością danych.

Highlighter

Zalety

✔️Możliwość wyszukiwania punktów danych na widoku za pomocą słów kluczowych lub przez wybór z listy rozwijanej.

✔️Możliwość podświetlenia danych z zachowaniem kontekstu innych punktów danych.

✔️Wartości są aktualizowane automatycznie po aktualizacji danych źródłowych.

✔️Highlighter dodany do workbooka pojawia się też na dashboardzie i w story.

Kiedy najlepiej użyć

✔️Gdy chcesz wyróżnić marks lub ich grupę dla pola dyskretnego uwzględnionego na widoku.

✔️Gdy chcesz dokonywać porównań ad hoc z natychmiastowym podświetleniem.

✔️Dobrze sprawdza się w przypadku dużych domen i dużych ilości danych.

Akcja podświetlania

Zalety

✔️Możliwość wyróżnienia danych na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

✔️Określenie arkuszy źródłowych i docelowych, do których ma zostać zastosowana akcja podświetlania.

✔️Określenie pola, które ma być używane do wyróżniania.

✔️Określenie typu akcji uruchamianych po tym samym kliknięciu (np. filtrowanie i podświetlanie).

Kiedy najlepiej użyć

✔️Gdy chcesz wbudować interaktywną eksplorację w dashboard.

✔️Gdy chcesz wyróżnić punkty danych na pulpicie nawigacyjnym za pomocą określonych pól.

Tworzenie akcji podświetlania / Highlight

Akcję Highlight możesz stworzyć na dwa sposoby z menu głównego. Wybierz:

  • albo Worksheet i następnie Actions:
  • image

  • albo Dashboard i następnie Actions:
  • image

W oknie dialogowym akcji, kliknij Add Action i wybierz Highlight.

image

W nowym oknie Add Highlight Action skonfiguruj szczegóły działania akcji.

image
Name - Nadaj nazwę akcji podświetlania.

Użyj nazwy opisowej tak, by użytkownicy rozumieli sposób działania akcji. Możesz wybrać zmienne z listy rozwijanej i użyć ich w nazwie. Są one następnie wypełniane w oparciu o wartości wybranego pola.

Source Sheets - Wybierz źródło akcji z listy rozwijania.

Jako źródło akcji masz możliwość wyboru całego źródła danych albo innego dashboarda albo konkretnego arkusza. Jeśli wybierzesz źródło danych lub dashboard, możesz dalej wybierać w nim poszczególne arkusze.

image
Run action on - Określ, w jaki sposób akcja ma zadziałać:

Hover - Wyzwala akcję w momencie podświetlenia kursorem myszki danej Marks na widoku. Ta opcja działa najlepiej w przypadku akcji podświetlania i filtrowanie na dashboardzie.

Select - Wyzwala akcję poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy daną Marks. Ta opcja sprawdza się dobrze w przypadku wszystkich typów akcji.

Menu - Wyzwala akcję poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy i kolejno wyborem opcji z menu kontekstowego. Ta opcja działa dobrze w przypadku akcji filtrów i adresów URL.

Target Sheets- Wybierz arkusz docelowy.

Jeśli wybierzesz panel kontrolny, możesz dalej wybierać poszczególne arkusze w panelu kontrolnym.

image
Target Highlighting - Wybierz pola, których chcesz użyć do podświetlenia. Wybierz jedną z następujących opcji:

All Fields - Marks w arkuszu docelowym są podświetlane, gdy odpowiadają Marks wybranym w arkuszu źródłowym. Wszystkie pola są brane pod uwagę przy dopasowaniu.

Dates and Times - Marks w arkuszu docelowym są podświetlane, gdy ich data i godzina odpowiadają Marks wybranym w arkuszu źródłowym. Arkusz źródłowy i docelowy mogą mieć tylko jedno pole daty, jednakże pola daty mogą mieć różne nazwy.

Selected Fields - Marks w arkuszu docelowym są podświetlane na podstawie wybranych pól, co spowoduje akcję podświetlającą wszystkie znaki na arkuszu docelowym, które mają tą samą wartość, co Mark wybrany na arkuszu źródłowym.

Po zakończeniu kliknij dwukrotnie OK, aby zamknąć okna dialogowe i powrócić do widoku.

← Poprzednia strona

Akcja Go to Sheet

Następna strona →

Parameter actions