Web Analytics
Obszar roboczy dashboardu

Obszar roboczy dashboardu

Obszar roboczy (layout) dashboardu

Dashboard, podobnie jak i arkusze, tworzy się w specjalnie zaprojektowanej do tego celu zakładce – New Dashboard.

image

W nowo otwartej zakładce z lewej strony pojawia się pasek, na którym są dwie zakładki Dashboard i Layout. Pierwsza z nich odpowiada za ogólną treść i układ, druga zaś pozwala na opracowanie Dashboardu w szczegółach. W centralnej części w formie otwartej strony znajduje się kanwa, na której budowany jest Dashboard.

W pasku z lewej strony pod zakładką Dashboard w kolejności od góry znajduje się:

 • Device Preview - sekcja, w której możesz sprecyzować ustawienia pod urządzenie, na którym Dashboard będzie wyświetlany.
 • Size – obszar, w którym ustawisz rozmiar / rozdzielczość widoku. Rozdzielczość możesz ustawić:
  • ręcznie wybierając minimalny i maksymalny zakres (Range)
  • image
  • stałą (Fixed size) dostosowując rozmiar wizualizacji do okna, na którym będzie wyświetlana. Tutaj również możesz określić rozmiar wprowadzając ręcznie wartości szerokości i wysokości okna.
  • image

   Lepszym rozwiązaniem może się jednak okazać wybór z listy, którą proponuje Tableau.

   image
  • jako automatyczną (Automatic) - dzięki temu Tableau automatycznie dostosuje rozmiar wizualizacji do ekranu, na którym będzie oglądana. Z tą opcją należy być raczej ostrożnym, ponieważ może prowadzić do zniekształcenia widoków czy skalowania powodując, że widok będą rozciągnięte lub wręcz ściśnięte (w przypadku mniejszego ekranu).
  • image

   Kiedy ustawiona rozdzielczość zostanie przekroczona, Tableau automatycznie przywraca ustawienie do domyślnych,

 • Sheets – lista wszystkich widocznych arkuszy (Worksheets), które zostały wcześniej stworzone. Przeciągając arkusz na kokpit, rozpoczniesz budowę swojego Dahboard’u.
 • Objects – fundament pracy z Dashboardem. Jest to panel, który zawiera elementy, dzięki którym Dashboard zyskuje swój charakter wizualny oraz dzięki którym nadasz my różne cechy interaktywności.
  1. image
  2. Horizonal i Vertical są oznaczeniem kontenerów w układzie pionowym i poziomym, które pozwolą ci dostosować układ i sposób, w jaki Dashboard będzie się zmieniać podczas pracy.
  3. Text pozwala na dodawanie nagłówków, dodatkowych instrukcji i informacji w formie pola tekstowego.
  4. Image umożliwia dodanie obrazka (także dzięki linkowaniu do adresu URL).
  5. Web Page umożliwia podlinkowanie do konkretnej strony web.
  6. Blank jest pustym obszarem, dzięki któremu łatwiej możesz dostosować odstępy miedzy poszczególnymi elementami Dashboradu.
  7. Navigation to obiekt, który w formie guzika pozwala nie tylko na szybkie przemieszczanie się między Dashboardami, ale także do arkuszy i Story. (W trybie prezentacji działa z wciśniętym klawiszem Alt.)
  8. Download umożliwia użytkownikom załadowanie całego Dashboarda w formie pliku PDF, slajdu PowerPoint czy obrazu w formacie PNG.
  9. Extension pozwala dodać unikalne funkcje do Dashboardu oraz zintegrować go z aplikacjami innymi niż Tableau. Część takich dodatkowych funkcjonalności jest utworzona przez użytkowników Tableau, część jest dostępna za darmo, a część odpłatnie.
  10. Po przeciągnięciu takiego obiektu na kanwę, pojawi się okno w którym dodatkowo możesz wyszukiwać interesujących dodatków.

   💡
   Wskazówka: na pasku wyszukiwania z lewej strony, po zaznaczeniu opcji Sandboxed, wyświetlą się te funkcjonalności, które zostały potwierdzone za bezpieczne i są hostowane przez Tableau.
   image
  11. Ask Data to obiekty, dzięki którym użytkownicy mogą kierować zapytania odnośnie konkretnych pól w źródle danych.
  12. Opcje poniżej w tym samej sekcji dotyczą samego układu Dashboardu:

  13. Tiled to układ w formie elementów kafelkowych ułożonych obok siebie, które nie nachodzą na siebie. Są one częścią jednowarstwowej siatki, która zmienia rozmiar w zależności od rozmiaru całego Dashboardu.
  14. Floating to układ w formie elementów pływających, które mogą na siebie nachodzić. Tworzą one siatkę wielowarstwową.

Na samym końcu zakładki Dashboard znajduje się opcja Show Dashboard Title, dzięki której dodasz tytuł Dashboardu na widok. Warto pamiętać, że każdy Dashboard ma swój tytuł, ale nie zawsze może on być widoczny. Niemniej jednak dodawanie tytułu przyjmuje się za dobrą praktykę. Dzięki niemu odbiorca ma szansę już na wstępie dowiedzieć się, czego będzie dotyczyć wizualizacja. Dlatego też ważne jest, by w kilku kluczowych słowach ująć cel i kontekst wizualizacji, tak by wzbudzić w odbiorcy zainteresowanie.

Pod zakładką Layout znajdują się ustawienia formatowania całego Dashboardu: marginesów, stylu i koloru obramowania, koloru tła oraz przezroczystości. Opcji i możliwości jest wiele, ale należy z nich rozsądnie i umiejętne korzystać tak, by zachować czytelność i przejrzystość wizualizacji.

💡
Wskazówka: do szybkiego przełączania się między zakładkami Dashboard i Layout możesz wykorzystać klikając klawisz litery T na klawiaturze.

← Poprzednia strona

Dashboard & Story