Web Analytics
Projektowanie (budowanie) dashboardu
⚒️

Projektowanie (budowanie) dashboardu

Projektowanie (budowanie) dashboardu

Budowanie Dashboard’u dobrze jest rozpocząć od początkowego rozplanowania przestrzeni, na którą przenoszone będą kolejno arkusze. Dzięki temu przenoszenie konkretnych arkuszy na kanwę będzie sprawniejsze i szybsze. Do tego posłużą kontenery: Horizontal– w układzie pionowym i Vertical – w układzie poziomym. Kontenery Horizontal dostosowują szerokość obiektu do widoku, zaś kontenery Vertical dostosowują ich wysokość. Aby dodać kontener do widoku, kliknij wybrany lewym przyciskiem myszy, przeciągnij go i upuść na kanwę.

image

Po upuszczeniu kontenera, w niebieskiej ramce pojawi się jego oznaczenie. W lewym górnym rogu po wybraniu strzałki otworzy się menu edycji.

image

Aby dodać kolejny kontener na kanwę, w momencie przeciągania zwróć uwagę na podświetlenie, którym Tableau podpowiada, gdzie możesz go upuścić.

image
image

Na kontenery przeciągaj kolejno arkusze – wybierz arkusz, przeciągnij na kontener i upuść. Na poniższym przykładzie ujęto 3 kontenery Horizontal (mapa oraz dwa wskaźniki z ilością przejazdów i średnim czasem przejazdu) oraz dwa Vertical (dwa wykresy słupkowe).

image

Na pasku w zakładce Layout w Item hierarchy znajdziesz strukturę, która będzie opisywać układ i rozmieszczenie kontenerów na kanwie.

image

← Poprzednia strona

Obszar roboczy dashboardu

Następna strona →

Formatowanie dashboardu