Web Analytics
Formatowanie dashboardu
✂️

Formatowanie dashboardu

Formatowanie dashboardu

Formatowanie - dlaczego warto stosować

Po zbudowaniu dashboardu możesz sformatować arkusze i elementy, które na niego dodałeś zgodnie z Twoimi wymaganiami. Ustawiając formatowanie na całym dashboardzie i ujednolicając czcionki, obramowania, tła, cieniowanie, itp. unikamy zbędnych nieścisłości i różnic. Wskazane jest, aby formatowanie odbywało się na poziomie globalnym. W ten sposób łatwo zaoszczędzisz czas.

Obiekty, które zostały umieszczone na dashboardzie, mogą mieć tło (Background) albo cieniowanie (Shading) albo oba te elementy jednocześnie.

Tło i jego działanie

Tło (Background) obiektu znajduje się za jego bryłą i zazwyczaj obejmuje większy obszar. Każdy rodzaj obiektu na dashboardzie może mieć tło, czyli kontenery (Containters), obiekty puste (Blank), a nawet strony www (Web Page). Tło jest kontrolowane za pomocą zakładki Layout.

Domyślnie Tableau nie przypisuje żadnego tła na dashboardzie.

Opcję tą można łatwo zmienić i dostosować. Zaznacz obiekt na widoku i w sekcji Background rozwiń listę z kolorami. Wybierz odpowiedni kolor.

image

Tło w zasadzie pojawia się jedynie w nagłówku samego arkusza, ponieważ obiekt (wykres słupkowy) zajmuje cały widok. Wewnętrzny i zewnętrzny padding (margines) jest ustawiony na zero. Tło nie rozciąga się na nagłówek samego dashboarda.

image

Jeśli nagłówki zostaną schowane, obiekt zajmie w zasadzie całą przestrzeń, a co za tym idzie, tło będzie w ogóle niewidoczne.

image

Przywróć na moment oba nagłówki, by dalej zapoznać się z działaniem Outer Paddingi Inner Padding. Za padding można generalnie uznać margines, który tyczy się typowo dashboardów.

Aby tło było widoczne, należy zwiększyć wymiary Inner Padding (wewnętrzny). Cieniowanie wykresu natomiast nie wyjdzie tutaj poza granice obiektu i nie rozciągnie się na Inner Padding. Ponadto zauważ, że Inner Padding nie rozciąga się na nagłówek dashboarda ani na panel legendy z prawej strony.

image

Aby zmienić rozmiar (szerokość) paddinga, należy wpisać wartość ręcznie albo sterować strzałkami góra/dół. Aby ułatwić sobie pracę, zaznacz All sides equal bądź odznacz ikonę kłódki w środku. Wtedy wpisując wartość w jednej z komórek, wartość będzie powielona automatycznie w pozostałych trzech. W przeciwnym wypadku masz możliwość ustawienia różnych szerokości paddinga, z góry i z dołu oraz z prawej i lewej strony.

Zastosowanie All sides equal

image

Brak zastosowania All sides equal

image

Outer Padding z kolei dodaje kolejny margines, na który kolory tła nie będą się rozciągać.

image

Zastosowanie obu Inner Padding i Outer Padding jednocześnie da poniższy rezultat.

image

Cieniowanie i jego działanie

Cieniowanie (Shading) będzie miało wpływ na sam obiekt i to jak wygląda jako całość. Jest ono kontrolowane przez panel formatowania.

Aby otworzyć panel formatowania Dashboard Format, z paska menu wybierz Dashboard, a następnie Format.

image

Panel Format Dashboard otworzy się z lewej strony.

image

Podobnie jak tło, domyślnie Tableau nie przypisuje żadnego cieniowania.

Wybierz dowolny kolor w Dashboard Shading. Zauważ, że cieniowanie rozciąga się i na nagłówek dashboarda i na panel legendy.

image

Na poniższym przykładzie przedstawiono również inne opcje formatowania.

  • Dashboard Title - odnosi się do nagłówka dashboardu. Tutaj wybierzesz: rodzaj czcionki i jej rozmiar, wyrównanie, cieniowanie i obramowanie
  • Worksheet Titles - odnosi się do nagłówków arkuszy dodanych do dashboardu. Tutaj wybierzesz: czcionkę i jej rozmiar oraz cieniowanie.
  • Text Objects - odnosi się do obiektów tekstowych, a wybierzesz tu również czcionkę i jej rozmiar oraz wyrównanie.
image

Tworzenie szablonu dashboardu

W temacie formatowania dashboardów warto również wspomnieć o możliwości tworzenia szablonów dashboardów. Szablony właśnie mogą okazać się kluczową metodą na skuteczne wykorzystanie Tableau w biznesie. Pozwalają one użytkownikom zapomnieć o jednym z bardziej żmudnych i czasochłonnych zadań Tableau, jakim właśnie jest formatowanie. Umożliwiają one tym samym szybką prezentację analizy w możliwie najbardziej atrakcyjny sposób.

Jednym z kluczowych powodów tworzenia szablonów jest też umożliwienie spójnego wyglądu i sposobu działania tworzonych dashboardów. Inspiracji można na przykład poszukać w ▶ Tableau Public ◀.

👉
Więcej informacji na temat szablonów dashboardów oraz zasad ich tworzenia przeczytasz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

Następna strona →

Copy & Paste w Tableau