Web Analytics
Parametry w kalkulacji
🔬

Parametry w kalkulacji

Parametry w kalkulacji

Sortowanie według parametru

Sortowanie według parametru znajduje zastosowanie w bardziej skomplikowanych wykresach, pozwala ono na zachowanie przejrzystości całego dashboardu. Dodatkowo sortowanie poprzez kliknięcie osi, nagłówka tabeli lub ikony sortowania nadal będzie aktywne.

Aby nadać miarom indywidualne palety kolorów, przenieś pole Measure Values na kolor, kliknij prawym przyciskiem na pigułkę i wybierz Use Separate Legends.

image

Następnie utwórz parametr, który będzie sortował zmienne, są to trzy wartości znajdujące się na wykresie.

image

Kolejnym krokiem będzie utworzenie pola kalkulowanego.

image

By umieścić pole kalkulowane jako punkt odniesienia dla sortowania, kliknij prawym przyciskiem myszy na wymiar (1). Następnie wybierz opcję Sort, rozwiń listę Sort By i zaznacz Nested (2). Sort Order jako Descending oraz Field Name o nazwie Sort By kalkulacja (3).

image

Kliknij na parametr Sort by i wybierz Show Parameter. Efekt końcowy prezentuje się następująco:

image

Dodatkowo można tak zmodyfikować parametr, by samemu wybierać pomiędzy wartością Ascending oraz Descending. By to zrobić, musisz utworzyć nowy parametr, np. o nazwie Kolejność sortowania.

image

Kolejnym krokiem będzie zagnieżdżona kalkulacja CASE, która będzie wykorzystywać stworzony wcześniej parametr Sort by. To pole kalkulowane nazwiemy ASC/DESC.

image

By umieścić pole kalkulowane jako punkt odniesienia dla sortowania, kliknij prawym przyciskiem myszy na wymiar (1). Następnie wybierz opcję Sort, rozwiń listę Sort By i zaznacz Nested (2). Sort Order jako Descending oraz Field Name o nazwie ASC/DESC (3).

image

Ważne jest by zarówno w parametrze ASC/DESC oraz Sort By zaznaczyć opcję Show Parameter.

Efektem końcowym jest wykres, który pozwala nam na 6 kombinacji sortowania.

image

← Poprzednia strona

Parametry w filtrze

Następna strona →

Udostępnianie & współpraca