Web Analytics
Alias
↔️

Alias

Alias

Aliasy to alternatywne nazwy ręcznie przypisywane wartościom pól, tak by ich etykiety wyświetlały się na widoku w określony pożądany sposób. Aliasy można tworzyć wyłącznie dla wymiarów dyskretnych, nie można ich natomiast tworzyć dla wymiarów ciągłych, dat i miar.

Tworzenie aliasu

Aby utworzyć alias:

 1. W arkuszu, w zakładce Data, kliknij prawym przyciskiem myszy określony wymiar i wybierz Aliases…
 2. image
 3. Ewentualnie w zakładce Data Source, kliknij strzałkę z prawej strony nazwy pola i wybierz Aliases…
 4. image
 5. Pojawi się nowe okno dialogowe, jak niżej:
 6. image
 7. W kolumnie Value (Alias) kliknij wartość, by otworzyć możliwość jej edycji i wpisz nową nazwę/nazwy. Zatwierdź klikając OK.
 8. image
 9. Zauważ, że w kolumnie Has Alias pojawiła się gwiazdka jako oznacznik, że dana wartość ma ustawiony alias.
 10. image
 11. Podczas pracy nowa etykieta będzie widoczna na widoku.
 12. image
 13. Aby wyczyścić ustawienia Aliasów, przejdź kroki 1-2 i wybierz Clear Aliases w prawym dolnym rogu okna i zatwierdź przez OK.
 14. image
 15. Nazwy powrócą do oryginalnej wersji.
 16. image

Co w przypadku, gdy opcja Aliasów jest niedostępna?

Pole jest miarą

Tableau nie pozwala na zastosowanie aliasów do miar z racji tego, że to oznaczałoby po prostu modyfikację danych.

Klikając prawym przyciskiem myszy opcja Aliases… jest niedostępna na liście rozwijania.

image

Jeśli z kolei przykładowo dane zawierają pole z wartościami 0 i 1, które odpowiednio wyznaczają wartość Nie (fałsz) i Tak (prawda) wtedy Tableau odpowiednio zinterpretuje te wartości jako ciągła miara. W dalszym kroku, masz możliwości przekonwertowania jej ręcznie na dyskretny wymiar. Dopiero po tym, będziesz mógł przypisać Aliasy.

Praca w publikowanym źródle danych

W innym przypadku, opcja Aliasów może być nawet niedostępna dla dyskretnego wymiaru. Dzieje się tak podczas podłączenia do publikowanego źródła danych. W trakcie pracy na publikowanym źródle danych nie można ani tworzyć ani edytować aliasów. Możesz jedynie zmieniać aliasy na polach, które sam utworzyłeś w swoim workbooku. Jeśli nie opublikowałeś swojego źródła danych, możesz zduplikować pole (prawy klik myszy i Duplicate), a następnie zmienić aliasy dla zduplikowanego pola.