Web Analytics
Pivot
🧲

Pivot

Pivot

Analiza danych ustrukturyzowanych w formie tabeli przestawnej może czasami sprawiać trudności dla Tableau. Dlatego kolejnym, obok Data Interpretera, przydatnym narzędziem “porządkowania” przy podłączaniu do danych będzie tzw. Pivot.

Pivot pomaga w przekształceniu danych z formatu tabeli przestawnej do formatu kolumnowego.

Jak działa Pivot w Tableau

Korzystając z przykładu opisanego w sekcji dotyczącej Data Interpretera ▶️ tutaj ◀️, w tabeli mamy liczbę miesięcznych incydentów rozwiązanych przez konkretnego pracownika pokazanych w 12 oddzielnych kolumnach, z których każda reprezentuje konkretny miesiąc.

image

Takie dane mogą być przekształcone tak, by móc je zaprezentować w dwóch kolumnach: pierwsza z nich zawierałaby wartości miesięcy, a druga odpowiednią liczbę rozwiązanych incydentów.

image

Tworzenie Pivot

Nawiązując do powyższego przykładu, ściągnij plik data_prep_-_flights załączony poniżej (dostępny również na stronie Tableau ▶️ tutaj ◀️).

data_prep_-_flights.xlsx23.1KB

Podłącz się do pliku i w zakładce Data Source i przeciągnij tabelę Resolved Incidents na kanwę.

image

Wybierz kolumny wszystkich 12 miesięcy. W tym celu kliknij i podświetl pierwszą kolumnę, przejdź do końca widoku na prawo i z wciśniętym klawiszem Shift oznacz ostatnią kolumnę.

image

W dowolnej zaznaczonej kolumnie kliknij strzałkę w prawym górnym rogu i wybierz Pivot.

image

Dane zostają przekształcone w format kolumnowy, gdzie każdy miesiąc (wcześniej nazwa kolumny) otrzymał pole Pivot Field Names, a ilość rozwiązanych incydentów – Pivot Field Values.

image

Nazwy kolumn możesz odpowiednio zmienić, przykładowo miesiąc oznaczając Date, a ilość incydentów rozwiązanych – Incidents Count.

image

← Poprzednia strona

Data Interpreter

Następna strona →

Alias