Web Analytics
Ukrywanie wierszy i kolumn
🥷🏼

Ukrywanie wierszy i kolumn

Ukrywanie wierszy i kolumn

Miary i wymiary są dodawane do widoku, aby utworzyć wiersze i kolumny jakiejś tabeli. Zazwyczaj albo uwzględnia się wszystkie dane zawarte w źródle albo wykorzystuje się funkcjonalność filtrowania, aby wyświetlić tylko konkretny podzbiór danych. Filtrowanie danych jednak wyklucza odfiltrowane dane z kalkulacji tabelarycznych i innych obliczeń wykonywanych na danych podsumowanych w tabeli. Stąd zamiast filtrować dane, możesz ukryć wiersz lub kolumnę, aby nie były wyświetlane w widoku, ale nadal były uwzględniane w obliczeniach.

🦉
Wskazówka: Ukrywanie kolumn jest szczególnie przydatne podczas korzystania z kalkulacji tabelarycznych, które porównują poprzednią lub następną wartość daty. W takich przypadkach pojawia się wiersz lub kolumna, które są puste i nie zawierają żadnych danych. Dane do porównania po prostu nie istnieją w tych przypadkach. Aby zachować obliczenia tabeli w nienaruszonym stanie stosuje się właśnie ukrywanie pustego wiersza czy kolumny.

Przykładowo, przy obliczaniu zmian rok do roku pierwszy rok nie będzie miał poprzedniego roku, z którym można by porównać, więc kolumna pozostaje pusta. Filtrowanie pierwszego roku usunęłoby go z widoku, ale usunęłoby go również z obliczeń (drugi rok nie ma wówczas poprzedniego roku do porównania i pozostaje pusty). Zamiast filtrować, ukrycie pustej kolumny pozwala zachować obliczenia w nienaruszonym stanie.

Hide - Ukrywanie wiersza lub kolumny

Prawym przyciskiem myszy kliknij wiersz lub kolumnę, którą chcesz ukryć, a następnie wybierz Hide.

Show Hidden Data - Odkrywanie wiersza lub kolumny

Otwórz menu dla pola zawierającego ukryte kolumny lub wiersze i wybierz opcję Show Hidden Data.

← Poprzednia strona

Hierarchie

Następna strona →

Wizualizacje i wykresy