Web Analytics
Hierarchie
📕

Hierarchie

Hierarchie

Hierarchia w Tableau to ułożenie elementów (pól) wybranej struktury uporządkowanych od najwyższych do najniższych według określonego kryterium. Często jest budowana z wykorzystaniem pól Grupy.
💡
Przykładem może być hierarchia produktowa składająca się z czterech poziomów.

Linia biznesowa

∟Kategoria produktowa

∟Podkategoria produktowa

∟Produkt

∟Seria

Tworzenie hierarchii

By stworzyć hierarchię, kliknij wybrany wymiar prawym przyciskiem myszy, następnie przejdź do Hierarchy i wybierz Create Hierarchy. Opcja Add to Hierarchy dodaje element do już wcześniej utworzonych hierarchii.

image

Nazwij hierarchię.

image

Ikona przedstawiająca diagram to symbol hierarchii. Zauważ, że znajduje się w niej tylko jeden element.

image

Dodawanie wymiarów

Kolejne poziomy możesz dodawać przeciągając wymiary na ikonę drzewka lub element hierarchii. Alternatywną opcją dodawania wymiarów jest wykorzystanie wyżej wspomnianej opcji Add to Hierarchy. W naszym przykładzie umieść Sub-Category pod pozycją Segment.

image

Uruchamianie hierarchii (drill down)

Hierarchię umieść w wybranej kolumnie lub wierszu (1). Znaczek “+” (2) pokazuje, iż dany wymiar może zostać rozbity na mniejsze części (drill down). Kliknij w ikonę plusa, by go uruchomić. Kliknij w ikonę minusa, by zwinąć hierarchię do poziomu wyżej.

image

Efekt końcowy po rozwinięciu hierarchii.

image

Hierarchia - przykład zestawów LEGO

Praktyczne zastosowanie hierarchii można przedstawić na przykładzie zestawów LEGO. Ilość elementów poszczególnych zestawów serii Star Wars możemy zobaczyć przy wykorzystaniu hierarchii Theme Name. Widzimy główną serię Star Wars, która dzieli się na podserie oraz serie tematyczne i tak moglibyśmy zejść do pojedynczego zestawu.

image

← Poprzednia strona

Grupowanie danych

Następna strona →

Ukrywanie wierszy i kolumn