Web Analytics
Grupowanie danych
📙

Grupowanie danych

Grupowanie danych

Jeśli masz dużą ziarnistość danych lub wiele elementów na wykresie, to możesz je pogrupować, aby móc analizować dane w sposób bardziej wysokopoziomowy lub zagregowany. Grupowanie pozwala nam realizować podstawowy postulat pracy analityka w Tableau, czyli od ogółu do szczegółu. Grupowanie pozwala ziarniste dane pogrupować w większe segmenty.

Tworzenie grup

Tworzenie grupy z wykresu lub mapy

Wyobraźmy sobie, że w zestawie danych występuje tylko pole reprezentujące państwo.

image

Wizualizację chcemy pokazać z użyciem regionów geograficznych. Mamy dwa rozwiązania:

  • Dodanie kolumny do danych
  • Stworzenie pola Grupy z pola z państwami
image

Najprostszy sposób to zaznaczenie elementów na wykresie lub mapie i wybranie opcji Group, co utworzy pole Grupy.

Zaznacz kursorem kraje skandynawskie i bałtyckie.

image

W pasku tooltip pojawią się opcje:

  • Keep Only - zostaw zaznaczone
  • Exclude - wyłącz zaznaczone
  • Group - utwórz pole grupy
  • Create Set - utwórz set
  • View Data - podgląd danych źródłowych zaznaczonych elementów
image

Wybierz spinacz, a elementy zostaną pogrupowane w jeden element nowego pola Grupy, którego nazwa to zlepek nazw kilku elementów składowych. Np. Denmark, Estonia, Finland and 4 more. Nazwę elementu wewnątrz grupy również możesz zmienić.

💡
Tworząc grupę z wykresu, Tableau tworzy jej nazwę na podstawie nazwy oryginalnego pola plus suffix (group). Np. z pola Country tworzy się Country (group). Nazwę pola możesz bez problemu zmienić edytując ją w liście pól poprzez Rename.
image

Jeżeli chcemy zmienić nazwę elementu grupy, możemy wejść w edycję Grupy poprzez Edit Group.

image

Otworzy się okno pozwalające na edycję nazw elementów w Grupie oraz tworzenie kolejnych.

image

Zmień nazwę grupy na Państwa skandynawskie i bałtyckie. Po rozwinięciu elementu grupy widoczne będą elementy składowe, które znajdują się w oryginalnym polu. Zatem w tym przypadku będą to wartości z pola Country.

image

Automatycznie Tableau dodało grupę Other, która grupuje wszystkie pozostałe, nieprzypisane do jakiejkolwiek grupy elementy. Z grupy Other możemy wyodrębnić kolejną grupę.

Tworzenie grupy z listy pól

Inna możliwość tworzenia grupy to zaznaczenie pola, którego elementy chcemy pogrupować.

image

Utworzymy teraz grupę Europa Środkowo-Wschodnia. Utworzymy ją z państw: Polska, Czechy, Słowacja, Białoruś, Ukraina, Albania, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Węgry, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia, Rumunia, Słowenia.

Zaznaczamy wybrane państwa trzymając klawisz CTRL i wybieramy opcję Group.

image

Zmieniamy nazwę grupy na Europa Środkowo-Wschodnia.

image

Możemy pogrupować pozostałe państwa w grupie Other. Wybierz opcję Include ‘Other’. Grupa Other ma jeszcze taką zaletę, że wszystkie nowe wartości w tym polu, które mogą się pojawić w przyszłości zostaną automatycznie do niej przypisane. W ten sposób nie zostaną nam żadne niepogrupowane elementy.

image

👉 Dodatkowe informacje o grupowaniu znajdziesz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Sortowanie danych

Następna strona →

Hierarchie