Web Analytics
Sortowanie danych
📘

Sortowanie danych

Sortowanie danych

W celu lepszego zrozumienia porządku danych, elementy na wykresach należy sortować. Tableau oferuje intuicyjne możliwości sortowania według dowolnych kryteriów. Poniższy artykuł obejmuje podstawy pracy z sortowaniem.

Sortowanie według osi wykresu

Każde kolejne kliknięcie na ikonę osi zmieni porządek danych.

  1. Pierwsze kliknięcie posortuje dane rosnąco.
  2. Drugie kliknięcie posortuje dane malejąco.
  3. Trzecie kliknięcie zresetuje ułożenie danych na wykresie.
image

Sortowanie w nagłówku tabeli

Działa tak samo jak sortowanie osi. Warto pamiętać, że możemy sortować nazwy alfabetycznie.

image

Sortowanie z paska narzędzi (Toolbar)

Wybierz Dane (1), według których chcesz sortować. Następnie kliknij w jedną z dostępnych opcji reprezentujących sortowanie rosnące i malejące (2).

image

Sortowanie według więcej niż jednej zmiennej

Jest to technika przydatna, kiedy elementy wymiaru chcesz posortować malejąco według jednej miary, a te które mają tą samą wartość - posortować według zupełnie innej zmiennej.

W naszym prostym przykładzie posortujemy produkty najpierw według Quantity a potem według zmiennej Sales i ostatecznie według trzeciej zmiennej Profit.

image

Produkty zaznaczone na czerwono posiadają elementy o tej samej wartości zmiennej. Problem w tym, że nie możemy posortować najpierw według Quantity, a potem według Sales. Każde kliknięcie w oś powoduje przesortowanie od nowa według tej właśnie zmiennej, a pozostałe elementy alfabetycznie.

image

Aby posortować według kilku zmiennych, musisz je w ustalonej kolejności przenieść do wierszy jako pola dyskretne ze znakiem minus, jeśli chcesz sortować malejąco. Pole możesz edytować zaznaczając je dwuklikiem.

image

Sortowanie ręczne

Przeciągnij wybraną kolumnę lub wiersz w pożądane miejsce. W poniższym przykładzie kategoria Technology zostanie przeniesiona nad kategorię Office Supplies.

image

Mając Legendę możesz zmieniać kolejność wyświetlanych danych. Przeciągnij kategorię na wybraną przez siebie pozycję. Czarna kreska pokazuje miejsce, w którym zostanie umieszczony wymiar.

image

Sortowanie przez miarę

Chcąc zmienić kolejność danych wyświetlanych w tabeli kliknij prawym przyciskiem myszy na wybraną miarę, a następnie wybierz opcję Sort.

image

Następnie pojawi się okienko pokazujące sposoby, według których możesz posortować dane. Opcja Sort by pozwala Ci na ułożenie danych rosnąco (Ascending) lub malejąco (Descending).

  1. Data source order sortuje dane według źródła danych.
  2. Alphabetic sortuje według liter alfabetu. Przy czym nazwy z dużej litery pokazywane są jako pierwsze.
  3. Field sortuje dane według wybranego pola, przy czym wybrane dane nie muszą znajdować się w wizualizacji.
  4. Manual pozwala na sortowanie danych ręcznie.
  5. Nested to sortowanie pozwalające na nadanie kolejności zagnieżdżonym wykresom. Sortowanie działa na wymiarze z ostatniego poziomu.

Sortowanie według parametru

Wielokrotnie możesz spotkać się z wykresem, który zawiera w sobie większą ilość miar. Warto wtedy rozważyć stworzenie parametru sortowania, który pozwoli użytkownikowi końcowemu na dowolność sortowania z użyciem każdej z metryk.

W poniższym przykładzie wykorzystaj wartości Sales oraz Profit z zestawu danych Superstore.

Na początku stwórz parametr o nazwie Sortowanie. Wybierz zmienną String oraz zaznacz List w Allowable values. Ostatnim punktem jest nazwanie danych z listy, które chcesz sortować, są to odpowiednio Sales oraz Profit.

image

Kliknij prawym przyciskiem myszy na stworzony parametr i wybierz opcję Show Parameter.

image

Następnie utwórz pole kalkulowane o nazwie p. Sortowanie (1). Tytuł pozwala zrozumieć, iż odwołuje się ono do parametru (2). Dodaj kod (3), który będzie zwracał wartość miary w oparciu o dane z parametru.

image

Kolejnym krokiem jest wykorzystanie Sortowania przez Miarę. Wybierz sortowanie przez Field. W polu Field Name wybierz nazwę pola kalkulowanego.

image

Od teraz masz dostępny parametr pozwalający na sortowanie według wybranej wartości.

Sales posortuje kraje według największej sprzedaży.

image

Profit posortuje kraje zaczynając od tych z największym zyskiem, a kończąc na państwach z ujemnym wynikiem.

image

👉 Dodatkowe informacje o sortowaniu znajdziesz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Filtrowanie w arkuszach

Następna strona →

Grupowanie danych