Web Analytics
Przykłady zastosowań setów
🌌

Przykłady zastosowań setów

Przykłady zastosowań setów

Segmentowanie setów

Segmentowanie to podział większego zbioru danych na mniejsze części. Przykładem tego może być poniższy wykres składający się z dwóch setów.

 1. Pierwszy z nich sprawdza czy kraj wygenerował zysk czy stratę, by następnie przypisać go do odpowiedniego wiersza.
 2. Podobną rzecz robi drugi set, który sprawdza czy kraj osiągnął sprzedaż powyżej czy poniżej 100000.
 3. image

  Pierwszy set składa się z warunku czy kraj przyniósł zysk czy stratę.

  image

  Drugi set sprawdza czy sprzedaż w danym kraju była wyższa niż 100000.

  image

  Przenieś teraz set Profit & Loss (1), set Sales > 100 000 (2) oraz pole Country/Region (3) i Segment (4) do wierszu wykresu. Na koniec przeciągnij Profit do Marks, by dodać wartość i pokolorować wykres.

  image

Formatowanie setów

Set na kolor

Mając dużą liczbą danych, możemy wykorzystywać sety jako czynnik kolorujący. W poniższym przykładzie znajduje się lista imion klientów generujących największy zysk. Chcąc wyróżnić tylko tych, którzy spełniają warunek Top customers by profit, przeciągamy set na Color w Marks.

image

Końcowy wykres wygląda następująco:

image

Pokazywanie zawartości setu

Domyślnie set prezentowany jest jako wartości IN i OUT.

image

By zobaczyć listę, jaka znajduje się w secie, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Show members in set.

image

Ukaże Ci się wtedy lista wartości setu.

image

← Poprzednia strona

Tworzenie setów (zbiorów)