Web Analytics
Tworzenie setów (zbiorów)
🧺

Tworzenie setów (zbiorów)

Tworzenie setów (zbiorów)

Sety tworzymy z wymiaru (Dimension), ale możemy też stworzyć set z poziomu wizualizacji jako przecięcie wielu wymiarów.

Tworzenie setu z pola wymiaru

  1. Kliknij prawym klawiszem na wymiarze, który wykorzystasz do stworzenia setu.
  2. Wybierz opcję Create.
  3. Wybierz typ pola Set.
image

W poniższym przykładzie stworzymy set, który będzie zawierał klientów przynoszących największy zysk. W zakładce General zaznacz opcję Use all. Następnie przejdź do zakładki Top i stwórz warunek By field: Top 10 by Profit Sum.

image

Kliknij OK, by zatwierdzić wybór. Następnie utwórz prostą tabelę z wymiarem Customer Name oraz miarą Profit. W miejsce filtra przeciągnij wcześniej utworzony set. Tym samym stworzony zostanie wykres składający się z klientów, którzy wygenerowali największy zysk.

image

Tworzenie setu z widoku

Alternatywnym sposobem tworzenia setów jest wybieranie danych wprost na wizualizacji. Zaznacz obszar, następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Create Set.

image
👉
Dodatkowe informacje na temat tworzenia i edycji setów w Tableau znajdziesz w artykule na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Sety

Następna strona →

Przykłady zastosowań setów