Web Analytics
Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT)
Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT)

Podstawowe operacje czyszczenia danych (INPUT)

Podstawowe operacje czyszczenia danych na poziomie Inputu

Na etapie Inputu dostępne są tylko niektóre operacje czyszczenia. Na liście pól w danych wejściowych możesz wprowadzić dowolne z poniżej wylistowanych zmian. Zmiany są wyświetlane w kolumnie Changes, a adnotacje są dodawane po lewej stronie kroku wprowadzania w panelu Flow i na liście pól.

Po wybraniu pola z panelu Profilu, w górnej części panelu ustawień przepływu pojawią się opcje: Filter Values, Rename Field, Hide Field i Remove Field. Możesz również kliknąć obok nazwy pola, by dostać rozwijane menu z tymi samymi opcjami.

image

Dropdown z dostępnymi podstawowymi operacjami czyszczenia:

image

Filter values

Filtrowanie - do filtrowania wartości można użyć

 • kalkulacji
 • Filter > Calculation:

  image

  Wpisz odpowiednio formułę i zatwierdź przez Save. Upewnij się, że formuła jest poprawna (lewy dolny róg z oznaczeniem Calculation is valid).

  image

  Zmiana widoczna jest też w panelu zmian po lewej stronie:

  image
 • Relative Date Filter w przypadku pola daty (poczynając od wersji 2023.1), by określić zakresy dat dla dowolnych pól daty lub pól daty i godziny. Filter > Relative Dates
 • Określ dokładny zakres lat, kwartałów, miesięcy, tygodni lub dni, które chcesz uwzględnić w przepływie. Możesz też skonfigurować “kotwicę” względem określonej daty czy uwzględnić wartości null.

  image

Hide Field

Ukrywanie pól - zamiast usuwać pola, można je po prostu ukryć, by zmniejszyć bałagan, który może wkraść się do naszego flow. W każdej chwili, jeśli będzie to potrzebne, można je odkryć. Ukryte pola są nadal uwzględniane w wynikach po uruchomieniu workflow.

image

Pole, które zostało ukryte (kliknij ikonę jeszcze raz, aby odkryć ukryte pole):

image

Rename Field

Zmiana nazwy pola - w polu Field Name kliknij dwukrotnie nazwę pola bądź wybierz z listy rozwijanej Rename Field i wprowadź nową nazwę pola.

image

Adnotacja odnośnie zmiany widoczna jest w kolumnie Changes. Po podświetleniu ikony, pojawia się dokładny opis.

image

Zmiana widoczna jest też w panelu zmian po lewej stronie:

image

Change Data Type

Zmiana typu danych - kliknij typ danych dla pola (Type) i wybierz z menu nowy. Opcja ta jest obecnie obsługiwana w przypadku źródeł danych Ms Excel, plików tekstowych i PDF, Box, Dropbox, Google Drive i OneDrive. Wszystkie inne źródła danych można zmienić podczas czyszczenia danych.

Przykład zmiany typu pola Order Date z Date and Time:

image

na Date. Adnotacja o zmianie widoczna jest w kolumnie Changes.

image

Zmiana widoczna jest też w panelu zmian po lewej stronie:

image

Następna strona →

Grupowanie wartości