Web Analytics
Grupowanie wartości
Grupowanie wartości

Grupowanie wartości

Grupowanie wartości

image

Mapowanie automatyczne do wartości standardowej za pomocą dopasowania

Aby wyszukać i automatycznie zgrupować podobne wartości, należy skorzystać z jednego z dostępnych algorytmów dopasowania. Wartości pól grupowane są wtedy pod wartością, która pojawiła się w zbiorze najczęściej. Po wykonanej operacji zawsze masz możliwość ręcznego zweryfikowania wyników i w razie konieczności zmodyfikowania wartości w grupie (dodanie lub usunięcie).

Jeśli do sprawdzania wartości pól używasz ról danych, możesz użyć opcji Group Values (Group and Replace w poprzednich wersjach), by dopasować nieprawidłowe wartości do właściwych.

Opcje grupowania wartości

Wybierz jedną z następujących opcji, by zgrupować wartości (rozwiń każdą z ▶️, by dowiedzieć się więcej):

Pronounciation - grupowanie wartości, które brzmią podobnie.
Common characters - grupowanie wartości, które mają takie same litery czy cyfry.
Spelling - grupowanie wartości tekstowych o podobnej pisowni.
Pronounciation + Spelling - grupowanie wartości tekstowych na podstawie pisowni i wymowy.

Odsyłamy do artykułu Tableau tutaj, gdzie znajdziesz więcej informacji o samych algorytmach.

Jak grupować podobne wartości za pomocą dopasowania

 1. W panelu Profil lub w panelu Wyników wybierz pole, które chcesz edytować.
 2. Kliknij More options i wybierz Group values, a następnie wybierz jedną z opcji, które poznałeś w akapicie wyżej:
  • Pronounciation
  • Common Characters
  • Spelling
  • Na przykładzie poniżej grupujemy pole Return Notes poprzez Pronounciation:

   image

   Tableau Prep wyszuka i zgrupuje pasujące wartości zastępując je wartością, która występuje najczęściej w zestawie. W naszym przykładzie z 137 unikalnych wartości otrzymaliśmy jedynie 44.

   image
 3. Przejrzyj wyniki tej operacji. W razie konieczności masz możliwość ręcznej manipulacji - dodaj lub usuń wartości według potrzeb. Wartości, które dla brzmią nadal podobnie dodajemy ręcznie z prawej strony odznaczając je na liście. Ilość wartości zmalała do 43.
 4. image
 5. Kliknij Done w prawym górnym rogu.
 6. image
 7. W podsumowaniu zmian widzimy podpowiedź o 95 wartościach podmienionych na 6.
 8. image

Jak dostosować wyniki w trakcie grupowania wartości

Jeśli grupujesz podobne wartości według Spelling lub Pronounciation, możesz również zmienić wyniki, używając suwaka, który niejako dostosowuje rygorystyczność parametrów grupowania.

image

W zależności od ustawienia suwaka możesz mieć większą kontrolę nad:

 • liczbą wartości zawartych w grupie;
 • liczbą samych utworzonych grup.

Domyślnie Tableau Prep wykrywa optymalne ustawienie grupowania i wyświetla suwak w pewnej określonej pozycji. Po zmianie progu Tableau Prep analizuje próbkę wartości, aby stworzyć nowe grupy. Grupy wygenerowane na podstawie nowego ustawienia są zapisywane i rejestrowane w oknie Changes, ale ustawienie progu nie jest zapisywane. Przy następnym otwarciu edytora Group Values (w trakcie edycji istniejącej zmiany czy wprowadzenia nowej), suwak progu zostanie wyświetlony w pozycji domyślnej, co umożliwi dokonanie wszelkich korekt w oparciu o bieżący zestaw danych. Wykonaj następujące kroki:

 1. W panelu Profil lub w panelu Wyników wybierz pole, które chcesz edytować. Kliknij More options i wybierz Group Values, a następnie Spelling albo Pronounctiation. Tableau Prep wyszuka i zgrupuje pasujące wartości na podstawie domyślnych ustawień suwaka.
 2. image
 3. Z lewej strony edytora grupy przeciągnij suwak do jednego z 5 poziomów progów, aby dopasować wyniki:
  1. przesuń suwak w lewo⏪, by ustawić bardziej rygorystyczny próg - powoduje to mniejszą liczbę dopasowań i tworzy mniej grup.
  2. przesuń suwak w prawo⏩, by ustawić luźniejszy próg - powoduje to więcej dopasowań i tworzy więcej grup.
  3. image
 4. By zapisać zmiany, kliknij Done w prawym górnym rogu.
 5. image

Następna strona →

Join