Web Analytics
Join
Join

Join

Join

image
image

Łączenie danych za pomocą Join

Dane, które poddajesz analizie, składają się często z tabel powiązanych między sobą określonymi polami. Join to metoda łączenia danych powiązanych na takich wspólnych polach, której wynikiem jest tabela “poszerzona” w poziomie poprzez dodanie pól z innej tabeli.

Join to operacja, którą możesz wykonać w dowolnym miejscu procesu. Dołączenie na wczesnym etapie przepływu pomoże w lepszym zrozumieniu zbioru danych i ujawnieniu obszarów wymagających natychmiastowej uwagi.

Typy połączeń Join

Tableau Prep obsługuje następujące typy połączeń:

LEFT

image

Dla każdego wiersza uwzględnia wszystkie wartości z lewej tabeli i odpowiadające im dopasowania z prawej tabeli. Jeśli wartość w lewej tabeli nie ma odpowiednika w prawej tabeli, w wynikach widoczna jest wartość null.

LEFT UNMATCHED ONLY

image

Dla każdego wiersza uwzględnia tylko wartości z lewej tabeli, które nie pasują do żadnych wartości z prawej tabeli. Wartości pól z prawej tabeli są wyświetlane w wynikach jako wartości null.

INNER

image

Dla każdego wiersza uwzględnia jedynie wartości z idealnym dopasowaniem w obu tabelach.

RIGHT

image

Dla każdego wiersza uwzględnia wszystkie wartości z prawej tabeli i odpowiadające im dopasowania z lewej tabeli. Jeśli wartość w prawej tabeli nie ma odpowiednika w lewej tabeli, w wynikach widoczna jest wartość null.

RIGHT UNMATCHED ONLY

image

Dla każdego wiersza uwzględnia tylko wartości z prawej tabeli, które nie pasują do żadnych wartości z lewej tabeli. Wartości pól z lewej tabeli są wyświetlane w wynikach jako wartości null.

FULL OUTER

image

Dla każdego wiersza uwzględnia wszystkie wartości z obu tabel. Jeśli wartość z którejkolwiek z tabel nie pasuje do drugiej tabeli, w wynikach zostanie wyświetlona wartość null.

UNMATCHED ONLY / NOT INNER

image

Dla każdego wiersza uwzględnia wszystkie niezgodne wartości z lewej i prawej tabeli.

Tworzenie Join

Aby utworzyć Join, przejdź przez następujące kroki:

 1. Połącz dwie tabele, korzystając z jednej z następujących metod:
  1. Dodaj co najmniej dwie tabele do panelu przepływu, a następnie zaznacz, przeciągnij i upuść powiązaną tabelę na inną tabelę, aż wyświetli się opcja Join:
  2. image
  3. Kliknij ikonę i wybierz z menu opcję Join, a następnie ręcznie dodaj inne dane wejściowe do złączenia i dodaj klauzule złączenia.
  4. image

   Jeśli łączysz się z tabelą, która ma zdefiniowane relacje między tabelami i zawiera powiązane pola, możesz wybrać opcję Join i dokonać wyboru z listy powiązanych tabel. Tableau Prep tworzy łącze na podstawie pól tworzących relację między dwiema tabelami.

   Do przepływu zostanie dodany nowy etap łączenia (na poniższym przykładzie Join 1), a panel profilu zostanie zaktualizowany, aby wyświetlić profil łączenia.

   image
 2. Aby przejrzeć i skonfigurować łączenie, wykonaj następujące czynności:
  1. Przejrzyj podsumowanie wyników, aby zobaczyć liczbę pól uwzględnionych i wykluczonych w wyniku użytego typu i warunków łączenia.
  2. W obszarze Join Types wybierz diagram odpowiadający pożądanemu typowi połączenia.
  3. W obszarze Applied Join Clauses kliknij ikonę plusa lub w polu wybranym dla domyślnego warunku łączenia określ klauzulę połączenia. Pola wybrane w tym warunku są polami wspólnymi między tabelami.
  4. Możesz też skorzystać z zaleceń w obszarze Join Clause Recommendations, aby dodać klauzulę do listy Applied Join Clauses.
  5. W naszym przykładzie zmieniliśmy nazwę (opis) złączenia, dodaliśmy Join Clause z Country/Region i zmieniliśmy Join Type na Left.

   image

Weryfikacja wyników po użyciu Join

Podsumowanie w profilu łączenia przedstawia metadane połączenia, które pomogą Ci sprawdzić czy zawiera ono dane, których oczekujesz.

 • Applied Join Clauses: Domyślnie Tableau Prep definiuje pierwszą klauzulę łączenia w oparciu o wspólne nazwy pól w łączonych tabelach. Możesz dodać lub usunąć klauzule klikając na znak plusa.
 • image
 • Join Types: Domyślnie Tableau Prep używa połączenia INNER między tabelami. W zależności od danych, z którymi się łączysz, może pojawić się opcja użycia pozostałych typów połączeń (jak opisaliśmy wyżej).
 • Summary of Join Results: Podsumowanie wyników pokazuje rozkład wartości uwzględnionych i wykluczonych z tabel w połączeniu.
 • Kliknij jeden z pasków Included, aby wyświetlić dane uwzględnione w profilu połączenia.

  Przykład 1 - dane z dopasowaniem uwzględnione w pierwszej tabeli

  image

  Przykład 2 - dane z dopasowaniem uwzględnione w drugiej tabeli

  image

  Przykład 3 - dane bez dopasowania uwzględnione w drugiej tabeli

  image

  Kliknij każdy pasek Excluded, aby wyizolować dane wykluczone w profilu połączenia.

  Przykład 4 - dane bez dopasowania wykluczone w pierwszej tabeli

  image

  Kliknij dowolną kombinację słupków Included i Excluded, aby zobaczyć skumulowaną perspektywę danych.

  image
 • Join Clause Recommendations: Kliknij znak plusa obok zalecanej klauzuli łączenia, aby dodać ją do listy Applied Join Clauses.
 • image
 • Panel Join Clauses: Tutaj zobaczysz konkretne wartości z pól w klauzuli połączenia. Wartości, które nie spełniają kryteriów, są wyświetlane w kolorze czerwonym. Na poniższym przykładzie jedynie Armenia i Austria znalazły dopasowanie w obu tabelach.
 • image
 • Panel Join Results: Tutaj możesz wciąż edytować wartości, które i jak potrzebujesz.

Problemy, na które można natrafić podczas korzystania z Join

Jeśli po połączeniu danych nie widzisz oczekiwanych wyników, może być konieczne dodatkowe czyszczenie wartości pól. Następujące problemy spowodują, że Tableau Prep odczyta wartości jako niezgodne i wykluczy je z łączenia:

 • Wielkie a małe litery: My Order Number i My order number
 • Inna pisownia: Hawaii i Hawai’i
 • Błędy ortograficzne lub błędy we wprowadzaniu danych: Quantity i Quatity
 • Zmiany nazw: Mark Smith i Mark Smith Jr.
 • Skróty: My Company Spółka z o.o. i My Company Sp. z oo
 • Dodatkowe separatory: Katowice i Katowice (śląskie)
 • Dodatkowe spacje: np. między znakami, spacje z tabem lub dodatkowe spacje początkowe lub końcowe
 • Niekonsekwentne użycie kropek na końcu wartości.

Każdy z tych problemów możesz naprawić w klauzuli połączenia lub pracować bezpośrednio z wartościami wykluczonymi, klikając słupki Excluded w podsumowaniu wyników i skorzystać z operacji czyszczenia w menu karty profilu.

← Poprzednia strona

Grupowanie wartości

Następna strona →

Union