Web Analytics
Union
Union

Union

Union

image
image

Union to metoda łączenia danych poprzez dodawanie wierszy jednej tabeli do drugiej, np. nowych zamówień z jednej tabeli do listy istniejących zamówień w innej tabeli. Warunkiem utworzenia Union jest taka sama liczba pól, te same nazwy pól i pola o tym samym typie danych w tabelach, które są łączone.

Ważne: Aby zmaksymalizować wydajność, unia może mieć co najwyżej 10 tabel na wejściu. Jeśli chcesz połączyć więcej niż 10 tabel, spróbuj połączyć pliki na poziomie Inputu.

Podobnie jak w przypadku Join, Union można używać w dowolnym momencie w przepływie.

Tworzenie Union

Aby utworzyć unię, wykonaj następujące czynności:

 1. Dodaj co najmniej dwie tabele do panelu przepływu. Natępnie zaznacz i przeciągnij powiązaną tabelę do drugiej tabeli, aż pojawi się opcja Union.
 2. image

  Możesz też kliknąć ikonę plusa i wybrać z menu opcję Union.

  image

  Kolejną tabelę przeciągnij i upuść na Add we wcześniej stworzonym kroku Unii.

  image
 3. Panel Profilu został zaktualizowany i wyświetla nowy profil unii.
 4. image
 5. W profilu unii przejrzyj metadane. W ustawieniach możesz usunąć tabelę z unii (klikając krzyżyk obok jej nazwy), a także wyświetlić szczegółowe informacje na temat wszelkich niedopasowanych pól w obszarze Resulting Fields.
 6. image

Weryfikacja wyników po użyciu Union

Po stworzeniu unii warto oczywiście sprawdzić wyniki, aby upewnić się, że dane, które otrzymaliśmy, będą zgodne z oczekiwaniami. W tym celu możesz prześledzić poniższe obszary:

Metadane unii: profil unii zawiera pewne metadane. Tutaj możesz zobaczyć tabele tworzące unię, liczbę powstałych pól i wszelkie pola, które nie znalazły swojego dopasowania.
image
Kolory każdego pola: Obok każdego pola wymienionego w podsumowaniu i nad każdym polem w panelu profilu znajduje się zestaw kolorów. Kolory odzwierciedlają odpowiednio tabele w unii.
image

Jeśli dla pola widoczne są wszystkie kolory tabel, oznacza to, że połączenie dla tego pola zostało wykonane prawidłowo. Brakujący kolor tabeli wskazuje, że pola są niedopasowane, czyli pola te mogą zawierać podobne dane, które w jakiś sposób mogą się od siebie różnić. Listę pól, które nie pasują do siebie, możesz zobaczyć w podsumowaniu.

Jeśli chcesz obejrzeć jednie pola bez dopasowania, zaznacz pole wyboru Show only mismatched fields.

image

Aby poprawić te pola, możesz skorzystać z sugestii pod ikoną żarówki - Recommendations, na poniższym przykładzie możemy po prostu usunąć pole.

image

Problemy, na które można natrafić podczas korzystania z Union

Kiedy tabele w unii nie są zgodne, unia tworzy dodatkowe pola. Dodatkowe pola są prawidłowymi danymi, które są wyłączone z odpowiedniego kontekstu.

Aby rozwiązać problem niedopasowania pól, należy połączyć ze sobą niedopasowane pola.

Powody, dla których pola mogą nie znajdować dopasowania podczas tworzenia unii:

Odpowiadające pola mają różne nazwy

Jeśli pola właściwe między tabelami mają różne nazwy, np. Customer ID i Cust ID (jak na przykładzie poniżej), możesz:

image
 • skorzystać z sugestii w Recommendations (W tym przypadku nie będziemy z niej korzystać i nie będziemy usuwać pola Cust ID, ponieważ jest ono jak najbardziej potrzebne.):
 • image
 • ręcznie scalić pola na liście Mismatched fields, klikając ikonę plusa:
 • image
 • zmienić nazwę pola w profilu unii:
 • image

Odpowiednie pola mają tę samą nazwę, ale są innego typu

W tym przypadku Tableau Prep domyślnie zmienia typ danych jednego z pól tak, by były ze sobą kompatybilne. U góry scalonego pola pojawia się wówczas ikona Change data type.

image

Może się zdarzyć, że Tableau Prep nie wybierze domyślnie prawidłowego typu danych. Jeśli tak się stanie i chcesz cofnąć scalanie, prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę Change data type i wybierz opcję Separate Inputs with Different Types.

image

Następnie możesz ponownie scalić pola, zmieniając najpierw typ danych jednego z pól.

image

Odpowiednie tabele mają różną liczbę pól

W przypadku tabel składających się na sumę każda tabela w unii musi zawierać tę samą liczbę pól. Jeśli w wyniku połączenia powstają dodatkowe pola, połącz je z istniejącym polem.

← Poprzednia strona

Join

Następna strona →

Pivot