Web Analytics
Pivot
Pivot

Pivot

Pivot

image
image

Pivot - definicja i zarys

Czasami analizowanie danych wprost z arkusza kalkulacyjnego lub tabeli przestawnej może okazać się trudne do zrobienia w Tableau. Tableau preferuje układ danych “na wysokość”, zamiast „na szerokość”. Oznacza to, że często trzeba przestawiać dane z kolumn do wierszy, by Tableau mógł je właściwie opracować.

Pivot w Tableau Prep jako jedna z wielu funkcji do transformacji danych pozwala na zmianę formatu danych z szerokiego na długi lub odwrotnie.

Mogą jednak wystąpić również scenariusze, w których tabele danych są wyjątkowo “długie” a “wąskie” i przez to też zbyt znormalizowane, by można je było łatwo i właściwie przeanalizować. Przykładowo dział zakupów, który śledzi koszty dostawy w arkuszu złożonym z dwóch kolumn: rodzaj zawiera wiersze dotyczące dostawy standardowej, ekspresowej, dostawy tego samego dnia, a druga kolumna przedstawia wysokość kosztów. W takim scenariuszu, by móc analizować takie dane jako osobne miary, dane z wierszy należałoby przestawić do kolumn.

Dla większych zbiorów danych lub danych, które np. często zmieniają się w czasie istnieje możliwość skorzystania z wildcard (”dopasowania wieloznacznego”), aby wyszukać pola pasujące do wzorca i automatycznie przestawić dane.

Zastosowanie Pivot

Funkcja Pivot w Tableau Prep to niezastąpione narzędzie w procesie przygotowania danych do analizy. Pozwala ona na przekształcanie danych z formatu szerokiego na długi lub odwrotnie, co jest niezbędne w wielu przypadkach analizy danych.

Pivotowanie danych może być niezbędne, gdy mamy do czynienia z tabelą, w której wartości dla różnych kategorii są przechowywane jako kolumny, a chcemy zmienić ten format na taki, w którym wartości te będą w wierszach lub na odwrót.

W Tableau Prep, proces pivotowania jest intuicyjny i łatwy do wykonania. Po dodaniu etapu Pivot do przepływu danych, możemy wybrać pola, które chcemy przekształcić, oraz określić kolumnę, która będzie źródłem nowych kolumn po pivotowaniu.

Po zastosowaniu funkcji Pivot, dane są przekształcone zgodnie z naszymi preferencjami, co pozwala na przygotowanie źródła danych do dalszych analiz i wizualizacji Tableau Desktop, Tableau Server lub Tableau Cloud.

Dzięki funkcji Pivot w Tableau Prep możemy szybko i sprawnie dostosowywać dane do naszych potrzeb, co przyspiesza proces analizy i pozwala uzyskać bardziej czytelne i zrozumiałe wyniki.

Opcje do zastosowania pivot

Do przestawiania danych użyj jednej z następujących opcji:

 • Pivot columns to rows - przestawienie kolumn do wierszy
 • Wildcard search - wyszukiwania za pomocą symboli wieloznacznych, aby natychmiast przestawiać pola w oparciu o dopasowanie wzorca (Tableau Prep wersja 2019.1.1 i nowsze)
 • Pivot rows to columns - przestawienie wierszy do kolumn (Tableau Prep Builder wersja 2019.1.1 i nowsze)

Niezależnie od sposobu obracania pól, możesz bezpośrednio wchodzić w interakcję z wynikami i wykonywać dodatkowe operacje czyszczenia, by dane wyglądały dokładnie tak, jak tego chcesz. Dodatkowo możesz też użyć inteligentnej funkcji nazewnictwa domyślnego, by automatycznie zmienić nazwy przestawianych pól i wartości.

Pivot columns to rows - kroki

Tej opcji obrotu użyj, kiedy chcesz przetransponować szeroką tabelą z dużą ilością kolumn na dane w układzie na wysokość - zamień kolumny na wiersze dla określonej liczby grup pól.

 1. Połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Tabelę, którą chcesz obrócić przeciągnij do panelu przepływu.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  1. w panelu profilu wybierz pola, które chcesz przestawić, prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu opcję Pivot columns to rows. Jeśli korzystasz z tej opcji, przejdź od razu do punktu 7. → Tableau Prep Builder wersja 2019.4.2.
  2. image
  3. kliknij ikonę ➕ i wybierz Add pivot z menu kontekstowego. → wszystkie wersje Tableau Prep.
  4. image
 4. (Opcjonalnie) W oknie pól (karta Settings) wprowadź wartość szukaną (Search), aby wyszukać wszystkie pola, które można przestawiać.
 5. image
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Automatically rename pivoted fields and values, aby umożliwić Tableau Prep zmianę nazw nowych przestawionych pól z użyciem takich samych wartości. W przypadku, gdy nie zostaną znalezione żadne wspólne wartości, zostanie użyta nazwa domyślna.
 7. image
 8. Wybierz jedno lub więcej pól w lewym panelu w przypadku dużej ilości pól, aby nie klikać każde osobno, zaznacz pierwsze na liście, wciśnij Shift i przejdź do ostatniego, tak zaznaczysz wszystkie na raz).
 9. image

  Przeciągnij i upuść je w panelu Pivoted Fields.

  image
 10. Otrzymasz taki wynik:
 11. image

  Opcjonalnie - w tym samym panelu kliknij ikonę ➕, aby dodać więcej kolumn do przestawienia. Następnie powtórz poprzedni krok, aby wybrać więcej pól do pivota. Wyniki pojawią się natychmiast zarówno w panelu Pivot results, jak i na siatce danych.

  Należy wybrać tę samą liczbę pól, jak w kroku 5, np. jeśli były to 4 pola do początkowego przestawienia, to każda kolejna kolumna, wokół której się poruszasz, musi też zawierać 4 pola.
 12. Jeśli nie włączyłeś domyślnej opcji nazewnictwa lub Tableau Prep nie mógł automatycznie wykryć nazwy, przeedytuj nazwy pól. Możesz także edytować nazwy oryginalnych pól w tym panelu, aby jak najlepiej opisać dane. Informację, jak zmienić nazwę, znajdziesz ▶️ tutaj ◀️.
 13. Możesz również zmienić nazwę nowego kroku Pivot, aby łatwo śledzić zmiany.

 14. Aby odświeżyć dane w kroku Pivot po zmianie danych, uruchom przepływ. Jeśli do źródła zostaną dodane nowe pola, które należy dodać do pivota, dodaj je ręcznie.

Wildcard search - kroki

Jeśli pracujesz z dużymi zbiorami danych lub gdy Twoje dane często zmieniają się w czasie, zaczynając od wersji Tableau Prep Builder 2019.1.1, możesz użyć wildcard search (wyszukiwania z użyciem symboli wieloznacznych) podczas przestawiania kolumn do wierszy, aby natychmiast przestawiać dane w oparciu o symbol dopasowania do wzorca.

Jeśli pola, które pasują do wzorca, zostaną dodane lub usunięte, Tableau Prep wykryje zmianę schematu podczas uruchomienia przepływu, a wyniki pivota zostaną automatycznie zaktualizowane.

 1. Połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Tabelę, którą chcesz obrócić przeciągnij do panelu przepływu.
 3. Kliknij ikonę ➕ i wybierz opcję Add pivot z menu kontekstowego.
 4. W panelu Pivoted Fields wybierz Use wildcard search to pivot.
 5. image
 6. Wprowadź wartość albo jej część, którą chcesz wyszukać, np. wyszukaj Y20, aby dopasować pola oznaczone jako Y2000, Y2001, Y2002, Y2003 itd. aż do Y2016, jak w naszym przykładzie poniżej.
 7. image
 8. Nie używaj gwiazdek przy wyszukiwaniu, chyba że stanowią one część wartości pola, którego szukasz. Zamiast tego kliknij przycisk czyli Search options czyli opcji wyszukiwania, by wybrać sposób dopasowania wartości:
 9. > Contains - Zawiera

  > Starts with - Rozpoczyna się od

  > Ends with - Kończy się

  image

  Następnie naciśnij Enter, aby zastosować wyszukiwanie i obrócić pasujące wartości.

  image
 10. Aby dodać więcej pól do przestawienia, w panelu Pivoted Fields kliknij ikonę ➕, a następnie powtórz poprzedni krok.
 11. Jeśli nie włączyłeś domyślnej opcji nazewnictwa lub Tableau Prep nie mógł automatycznie wykryć nazwy, przeedytuj nazwy pól. Informację, jak zmienić nazwę, znajdziesz ▶️ tutaj ◀️.
 12. Aby odświeżyć dane w kroku pivot po zmianie danych, uruchom przepływ. Jeśli do źródła zostaną dodane nowe pola, które pasują do wildcard search, zostaną one automatycznie wykryte i dodane do wyników pivota.
 13. Jeśli wyniki, które otrzymałeś, nie są zgodne z oczekiwaniami, wypróbuj jedną z następujących opcji:
  1. wprowadź inny wzorzec wartości w polu Search i naciśnij Enter. Pivot zostanie automatycznie odświeżony i zobaczysz nowe wyniki.
  2. ręcznie przeciągnij dodatkowe pola do kolumny Pivot1 Values w panelu Pivoted Fields. Możesz też usunąć pola dodane ręcznie, wyciągając je z kolumny Pivot1 Values.
  3. Pól dodanych do wyników wyszukiwania poprzez wildcard nie można usunąć, przeciągając je poza kolumnę Pivot1 Values. Do tego spróbuj użyć bardziej szczegółowego wzorca, aby dopasować wyniki wyszukiwania, których szukasz.

Pivot rows to columns - kroki

W Tableau Prep w wersji 2019.1.1 i nowszych istnieje także opcja przestawienia wierszy tabeli do kolumn, jeśli dane są znormalizowane - przechodząc z ustawienia danych “na wysokość” do ustawienia “na szerokość”.

Przykład - jeśli w kolumnie mamy koszty dostawy za każdy miesiąc, które obejmują wszystkie typy dostawy, to przestawiając dane z wierszy do kolumn można utworzyć specjalną kolumnę oddzielnie dla każdego typu dostawy, co znacznie ułatwi analizę danych.

image

Możesz wybrać jedno pole, wokół którego chcesz się obracać. Wartości tego pola są następnie wykorzystywane do tworzenia nowych kolumn. Następnie wybierz pole, które ma zostać użyte do wypełnienia nowych kolumn. Wartości tych pól są agregowane i można wybrać typ agregacji, który ma zostać zastosowany.

Ponieważ stosowana jest agregacja, przestawianie kolumn z powrotem do wierszy nie spowoduje odwrócenia tego działania przestawiania. Aby odwrócić typ obrotu wiersza do kolumny, należy cofnąć tę czynność. Kliknij przycisk Cofnij w górnym menu, usuń pola z panelu Pola przestawne lub usuń krok obrotu.

 1. Połącz się ze swoim źródłem danych.
 2. Tabelę, którą chcesz obrócić przeciągnij do panelu przepływu.
 3. Kliknij ikonę ➕ i wybierz opcję Add pivot z menu kontekstowego.
 4. W panelu Pivoted Fields wybierz z listy rozwijanej opcję Rows to columns.
 5. image
 6. W panelu Fields możesz wprowadzić wartość do wyszukania pola, które można przestawić (pole Search). W naszym przykładzie skorzystamy jednak z opcji drag&drop- z dostępnych pól na liście w lewym panelu przeciągamy pole, które chcemy przestawić do panelu z prawej strony Pivoted Fields - Field that will pivot rows to columns.
 7. image
  Jeśli pole, względem którego chcesz się przestawić, ma typ danych typu data lub data/godzina, w celu przestawienia należy zmienić typ danych na string.

  Wartości w tym polu zostaną użyte do utworzenia i nazwania nowych kolumn. Nazwy kolumn możesz później zmienić w panelu Pivot results. Co ważne w przepływie pojawia się błąd, ponieważ potrzebujemy pola, wg którego będzie odbywać się agregacja w kolumnach - Field to aggregate for new columns.

  image
 8. Wybierz pole z lewego panelu i przeciągnij je do sekcji Field to aggregate for new columns w panelu Pivoted Fields. Wartości tego pola posłużą do uzupełnienia nowych kolumn utworzonych w poprzednim kroku.
 9. image
 10. Do pola przypisany jest domyślny typ agregacji. Kliknij typ agregacji, by go zmienić.
 11. image
 12. W panelu wyników Pivot results przejrzyj wyniki i zastosuj takie operacje czyszczenia dla nowo utworzonych kolumn, jakie uznasz za stosowne.
 13. Jeśli w obracanym polu występują zmiany w danych wiersza, kliknij prawym przyciskiem myszy krok Pivot w panelu przepływu i wybierz opcję Refresh.
 14. image

← Poprzednia strona

Union

Następna strona →

Podstawowe funkcjonalności