Web Analytics
Podłączanie do danych w Tableau Prep
🧷

Podłączanie do danych w Tableau Prep

Podłączanie do danych w Tableau Prep

Pierwszym krokiem niezbędnym w Tableau Prep do oczyszczenia danych jest identyfikacja danych, z którymi będziesz pracować.

Połączenie za pomocą wbudowanych konektorów dla popularnych typów danych

Najpopularniejszym sposobem łączenia się z danymi jest użycie wbudowanych konektorów w Tableau Prep Builder dostępnych dla najbardziej powszechnych typów danych. Nowe konektory są sukcesywnie aktualizowane w nowych wersjach Tableau Prep.

Aby uzyskać listę dostępnych konektorów, otwórz Tableau Prep lub uruchom przepływ w Internecie, a następnie kliknij przycisk Add connection lub Connect to Data:

image

aby wyświetlić listę w panelu Connect z lewej strony.

image

Większość wbudowanych konektorów działa tak samo na wszystkich platformach Tableau i jest zoptymalizowana dla różnego rodzaju baz danych czy plików, począwszy od arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF po big data, cubes czy relacyjne bazy danych lokalnie czy też w chmurze.

Ich listę Tableau prezentuje ▶️ tutaj ◀️ .

Kwestie do rozważenia podczas korzystania z wbudowanych złączy:

  • jeśli otwierasz przepływ w wersji, w której konektor nie jest obsługiwany, może się on otworzyć, ale może też zawierać błędy lub w ogóle nie będzie działać dopóki połączenie z danymi nie zostanie całkowicie usunięte.
  • w przypadku korzystania z konektora opartego na MySQL połączenie jest domyślnie uznawane za bezpieczne, gdy włączony jest protokół SSL. Niestety Tableau Prep Builder nie obsługuje niestandardowych połączeń SSL opartych na certyfikatach dla konektorów opartych na MySQL.
  • niektóre konektory mają różne wymagania podczas korzystania z nich w Tableau Prep.

Połączenie za pomocą konektorów niestandardowych

W przypadku, gdy Tableau Prep nie dostarcza wbudowanego konektora dla Twoich danych opartych na ODBC i JDBC, możesz użyć konektora niestandardowego, tzn.:

  • użyj łącznika opracowanego przez dowolnego partnera Tableau. Listę znajdziesz w na stronie Tableau Exchange connectors ▶️ tutaj ◀️.
  • użyj niestandardowego łącznika utworzonego przy użyciu Tableau Connector SDK, który udostępnia narzędzia do tworzenia niestandardowego konektora dla danych opartych na ODBC lub JDBC.

Konektory niestandardowe dla danych opartych na ODBC i JDBC są obsługiwane w Tableau Prep w wersji 2020.4.1 i nowszych. Niektóre z nich wymagają instalacji dodatkowego sterownika. Jeśli podczas procesu łączenia pojawi się monit, postępuj zgodnie z instrukcjami, aby pobrać i zainstalować wymagany sterownik. Na ten moment niestety konektory niestandardowe nie są wspierane w Tableau Cloud.

Połączenie z publikowanymi źródłami danych

Publikowane źródła danych to te, które udostępniasz innym. Jeśli chcesz udostępnić źródło danych innym użytkownikom, możesz je również opublikować z Tableau Prep (wersja 2019.3.1 i nowsza) w Tableau Server lub Tableau Cloud albo jako output przepływu.

Możesz także użyć opublikowanego źródła danych jako źródła do swojego przepływu niezależnie od tego czy pracujesz w Tableau Prep czy online.

💡
Gdy publikujesz przepływ, który na wejściu zawiera opublikowane źródło danych, Twój użytkownik przypisany jest jako domyślny właściciel (owner) przepływu. Podczas uruchomienia przepływu jego właściciel jest przypisany jako konto Run As i wyłącznie administrator witryny lub serwera może zmienić właściciela przepływu w Tableau Server i Tableau Cloud i wyłącznie na siebie.

Możliwości w Tableau Prep

Tableau Prep wspiera:

  • publikowane źródła danych z filtrami i funkcjami począwszy od wersji Tableau Prep 2021.1.3.
  • połączenia z jednym serwerem i witryną, aby:
    • połączyć się z opublikowanym źródłem danych.
    • opublikować dane wyjściowe przepływu na Tableau Server i Tableau Cloud.
    • zaplanować przepływ, by działał w Tableau Server i Tableau Cloud.
    • Logowanie do innego serwera lub tego samego serwera i innej witryny nie jest obsługiwane.

      Jeśli przepływ korzysta z opublikowanych źródeł danych i wylogujesz się z serwera, połączenie z przepływem zostanie przerwane - przepływ pozostanie w statusie błędu i podgląd danych w panelu profilu czy na siatce danych będzie niemożliwy.

Możliwości w Tableau Server i Tableau Cloud

Tableau Server i Tableau Cloud wspierają:

  • publikowane źródła danych z filtrami i funkcjami począwszy od wersji Tableau Server i Tableau Cloud 2021.2.
  • tworzenie i edytowanie przepływu w Internecie przy użyciu opublikowanego źródła danych (Tableau Server lub Tableau Cloud wersja 2020.4 i nowsze).
  • łączenie się z opublikowanymi źródłami danych (Tableau Server i Tableau Cloud wersja 2019.3 i nowsze).

Wcześniejsze wersje Tableau Server mogą nie obsługiwać wszystkich funkcji publikowanych źródeł danych.

Połączenie z ekstraktem danych z Tableau (.hyper)

W Tableau Prep możesz połączyć się z ekstraktem danych jako danymi wejściowymi do przepływu danych. Ekstrakt możesz utworzyć jako podzbiór danych (korzystając np. z filtrów) w formacie .hyper.

Połączenie poprzez Tableau Catalog

Jeśli korzystasz z Data Management z dostępnym Tableau Catalog, możesz także wyszukiwać i łączyć się z bazami danych, plikami i tabelami przechowywanymi na Tableau Server i Tableau Cloud.