Web Analytics
Poziomy wykonywania kalkulacji (WIP)
🎰

Poziomy wykonywania kalkulacji (WIP)

Poziomy wykonywania kalkulacji

Tableau, jak już pisaliśmy, w swoim głównym zadaniu służy do wizualizacji danych. Co za tym idzie, narzędzie to opiera się na agregowaniu, czyli wyliczaniu pewnej / pewnych miar takich, jak suma, średnia arytmetyczna, mediana, liczebność, liczebność wartości unikalnych, maksimum, minimum, itp. dla określonych grup danych wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących.

Przykładowo, korzystając z pliku Sample - Superstore i patrząc na miarę Profit widzimy, że reprezentuje ona wartość zysku na poziomie konkretnego wiersza. Przenosząc to pole na widok, miara zostaje automatycznie i domyślnie zagregowana jako suma [SUM()].

image

Rodzaj agregacji jest zmienny i każdej chwili może być odpowiednio dostosowany klikając prawym przyciskiem myszy na pigułkę i wybierając konkretny jej typ z listy.

image

Rozszerzając temat sposobów i poziomów kalkulacji prześledzimy poniższy przykład.

Budując miarę w Tableau mamy możliwość użycia jednego z wcześniej wymienionych agregatów wewnątrz danego pola kalkulowanego, które będzie odnosić się do każdego rekordu albo możemy zastosować daną agregację dopiero na poziomie widoku.

KALKULACJE NA POZIOMIE KAŻDEGO REKORDU

Mając wśród swoich danych cenę jednostkową produktu i ilość sprzedanych sztuk możemy obliczyć sprzedaż korzystając po prostu z funkcji mnożenia. W tym przypadku będzie to kalkulacja niezagregowana, która obliczy sprzedaż dla każdego rekordu - sprzedanego produktu.

image
image

KALKULACJE NA POZIOMIE GRANULACJI (SZCZEGÓŁOWOŚCI) NA WIZUALIZACJI

Przenosząc z kolei taką kalkulację na widok, dokona się agregacja - automatycznie będzie to suma.

image

image

← Poprzednia strona

Następna strona →