Web Analytics
Kalkulacje SPATIAL
🌐

Kalkulacje SPATIAL

Kalkulacje SPATIAL

W tym artykule przeczytasz o tym, czym są i jak zbudować kalkulacje geograficzne (SPATIAL) w Tableau.

Czym są funkcje geograficzne?

Poniższy artykuł prezentuje możliwości funkcji geograficznych Spatial, które umożliwiają pracę na danych przestrzennych. Wykorzystują one wielokąty (ang. Polygons) w celu wizualnej prezentacji danych.

Przykładem jest poniższa mapa Londynu ukazująca tereny powodziowe. Po nałożeniu odpowiednich kolorów możemy zobaczyć, które obszary są mniej lub bardziej zagrożone podtopieniem.

image

Tutaj ◀ znajdziesz link do strony Tableau, na której omówiono, jak stworzyć mapę poligonów.

Budowanie kalkulacji geograficznych

AREA

Funkcja AREA oblicza powierzchnię poligonu, wynik zwraca w wybranych jednostkach, tj.:

  • Metry - meters, metres, m
  • Kilometry - kilometers, kilometres, km
  • Mile - miles, mile, mi
  • Stopy - feet, ft
AREA (Geometry, "units")

Przykład:

AREA([Geometry],'km') = 224,9

✔ Wynik 224,9 km – tyle wynosi obszar wszystkich terenów w Londynie, które mogą zostać zalane. Dodając podział na stopnie zagrożenia możemy poznać powierzchnię każdego z nich:

image

MAKEPOINT

Funkcja MAKEPOINT tworzy punkt przy wykorzystaniu współrzędnych geograficznych.

MAKEPOINT(latitude, longitude)

Przykład:

MAKEPOINT (51.509865,-0.118092)
image

✔ Wynik - z podanych współrzędnych utworzony został punkt ukazujący położenie Londynu.

MAKELINE

Funkcja MAKELINE tworzy linię pomiędzy dwoma punktami.

Na poniższym przykładzie geometry1 to współrzędne geograficzne miejsca startowego, a geometry2 to współrzędne geograficzne miejsca końcowego.

MAKELINE(geometry1, geometry2)

Przykład:

image

✔ Wynik - na podstawie danych geograficznych zostaje stworzona linia pomiędzy dwoma punktami na mapie.

DISTANCE

Funkcja DISTANCE zwraca odległość pomiędzy dwoma punktami, wynik zwraca w wybranych jednostkach, tj.:

  • Metry - meters, metres ,m
  • Kilometry - kilometers, kilometres, km
  • Mile - miles, mile, mi
  • Stopy - feet, ft
DISTANCE(geometry1, geometry2,"units")

Przykład:

DISTANCE ([Geometry 1], [Geometry 2], 'm') = 26

✔ Wynik 26 metrów - tyle wynosi odległość pomiędzy punktami Geometry 1 oraz Geometry 2.

BUFFER

Funkcja BUFFER tworzy centroid wokół wskazanego punktu (strefę buforową).

BUFFER(Spatial Point, distance, "units")

Przykład:

BUFFER([Geometry 1],1,'km')
image

✔ Wynik - wokół punktu ‘Geometry 1’ zostaje stworzony obszar (koło) o promieniu 1 km.

← Poprzednia strona

Kalkulacje NUMBER

Następna strona →

Kalkulacje STRING