Web Analytics
Kalkulacje STRING
🔠

Kalkulacje STRING

Kalkulacje STRING

Poniższy artykuł prezentuje wybrane kalkulacje na tekstach (STRING). Funkcje ciągu znaków (String z angielskiego) umożliwiają przekształcanie danych tekstowych.

Budowanie kalkulacji na tekstach

ASCII

Funkcja ASCII zwraca kod dla pierwszej litery wartości pola tekstowego. Więcej o systemie ASCII dowiesz się ▶ tutaj ◀.

ASCII(string)

Przykład:

ASCII(“tablica”) = 116

✔ Wynik - według słownika ASCII indeks 116 ma litera t, jest to pierwsza litera dla tekstu tablica.

CHAR

Funkcja CHAR zwraca literę zakodowaną przez ASCII.

ASCII(char)

Przykład:

ASCII(120) = ‘x’

✔ Wynik - tableau zwróciło literę, która w kodzie ASCII ma indeks 120.

CONTAINS

Funkcja CONTAINS zwraca wartość TRUE jeśli String zawiera określone wyrażenie

CONTAINS(string, substring)

Przykład:

CONTAINS(‘dashboard’,’dash’) = TRUE
CONTAINS(‘dashboard’,’work’) = FALSE

✔ Wynik - wyrażenie dash znajduje się w słowie dashboard, stąd Tableau zwraca wartość TRUE. W drugim przykładzie słowo work nie znajduje się w Stringu, tym samym zwracana jest wartość FALSE.

ENDSWITH

Funkcja ENDSWITH zwraca wartość TRUE, jeśli String kończy się na określone wyrażenie.

ENDSWITH(string, substring),

Przykład:

ENDSWITH(‘West’,’est’) = TRUE

✔ Wynik - wyrażenie est znajduje się w końcówce Stringu West, dlatego zwracana wartość to TRUE.

FIND

Funkcja FIND zwraca pozycyjny indeks szukanego wyrażenia w Stringu, w przypadku braku ów wyrażenia wskazuje 0.

FIND(string, substring, [start]),

Przykład:

FIND(‘wymiar’,’miar’) =  3

✔ Wynik - wyrażenie miar zaczyna się na pozycji 3 w Stringu wymiar, taką wartość zwraca Tableau.

FINDNTH

Funkcja FINDNTH zwraca pozycję N-tego wystąpienia szukanego wyrażenia.

FINDNTH(string, substring, occurrence)

Przykład:

FINDNTH(‘kalkulacja’,’a’,3) = 10

✔ Wynik - String kalkulacja ma w sobie trzy litery a. Chcąc poznać pozycję trzeciej z nich w tym słowie, w pozycji Occurrence wpisujemy wartość 3. Zwracany wynik to 10, czyli pozycja szukanego znaku.

LEFT

Funkcja LEFT zwraca określoną liczbę znaków w Stringu zaczynając od lewej strony.

LEFT(string, number),

Przykład:

LEFT(‘kolumny’,3) = ‘kol'

✔ Wynik - ze Stringu kolumny zostają wybrane 3 pierwsze znaki kol.

LEN

Funkcja LEN zwraca ilość znaków w Stringu

LEN(String)

Przykład:

LEN(“dashboard”)= 9

✔ Wynik - w słowie dashboard, Tableau wskazuje 9 znaków.

LOWER

Funkcja LOWER zwraca String ze znakami zapisanymi małą literą.

LOWER(String)

Przykład:

LOWER(“GREEN”) =’green’

✔ Wynik - słowo GREEN złożone z wielkich liter zostało zwrócone w małych literach green.

UPPER

Funkcja UPPER zwraca String ze znakami zapisanymi wielką literą

UPPER(String)

Przykład:

UPPER(“green”) =’GREEN’

✔ Wynik - słowo green złożone z małych liter zostało zwrócone w wielkich literach GREEN.

TRIM

Funkcja TRIM zwraca String usuwając luźne spacje z obydwu stron.

TRIM(string)

Przykład:

TRIM(‘ calculation     ‘) = ‘calculation’

✔ Wynik - z pierwszego wyrażenia zostały usunięte wszystkie spacje z lewej i prawej strony.

LTRIM

Funkcja LTRIM zwraca String usuwając przy tym wszystkie luźne spacje z lewej strony

LTRIM(string)

Przykład:

LTRIM(‘ calculation‘) = ‘calculation’

✔ Wynik - z pierwszego wyrażenia zostały usunięte wszystkie spacje z lewej strony.

RTRIM

Funkcja RTRIM zwraca String usuwając luźne spacje z prawej strony.

RTRIM(string)

Przykład:

RTRIM(‘calculation     ‘) = ‘calculation’

✔ Wynik - z pierwszego wyrażenia zostały usunięte wszystkie spacje z prawej strony.

MAX

Funkcja MAX wraca maksymalną wartość z a i b. Funkcja działa na liczbach i tekście. W przypadku wartości tekstowej, zwracana jest najwyższa pozycja posortowana zdefiniowana przez bazę danych dla tej kolumny. Funkcja zwraca wartość NULL w przypadku braku rekordów.

MAX(a,b)

Przykład:

MAX([Customer Name])= ‘Zuschuss Donatelli’

✔ Wynik - z kolumny Customer Name zwrócono alfabetycznie najwyższy wynik, jest nim Zuschuss Donatelli.

image

MID

Funkcja MID zwraca określoną liczbę znaków ze Stringu. Start określa początkową pozycję, natomiast length wskazuje ilość znaków jaką chcemy “wyciąć” licząc od wskazanego punktu.

MID(string, start, [length])

Przykład:

MID('Arrow',2,4) = ‘rrow’

✔ Wynik - Tableau zaczęło zwracanie od znaku z indeksem 2. Następnie stworzyło String zawierający cztery kolejne znaki rrow.

MIN 

Funkcja MIN wraca minimalną wartość z a i b. Funkcja działa na liczbach i tekście. W przypadku wartości tekstowej, zwracana jest najniższa pozycja posortowana zdefiniowana przez bazę danych dla tej kolumny. Zwraca wartość NULL w przypadku braku rekordów.

MIN(a, b)

Przykład:

MIN([Customer Name]) = ‘Aron Bergman’

✔ Wynik - z kolumny Customer Name zwrócono alfabetycznie najwyższy wynik, jest nim Aaron Bergman.

image

REPLACE

Funkcja REPLACE przeszukuje wybrany String a następnie podmienia wskazane znaki.

REPLACE(string, substring, replacement)

Przykład:

REPLACE('czkawka','kawka','ekolada') = ‘czekolada’

✔ Wynik - w pierwszym Stringu zostaje wyszukane słowo kawka i zamienione zostaje na ekolada. Tworzy to nowy String czekolada.

RIGHT

Funkcja RIGHT zwraca określoną liczbę znaków w Stringu zaczynając od prawej strony

RIGHT(string, number),

Przykład:

RIGHT(‘kolumny’,3)

✔ Wynik - ze Stringu kolumny zostają wyciągnięte 3 znaki z prawej strony, które tworzą nowy String mny.

SPACE

Funkcja SPACE zwraca String który zostaje stworzony ze wskazanej liczby spacji

SPACE (2) = “  “

✔ Wynik - stworzony String zawiera dwie spacje.

SPLIT

Funkcja SPLIT rozdziela String na pomniejsze części przy wykorzystaniu separatora (delimiter). Delimiter to nazwa separatora, a token number to indeks części jaką chcemy uzyskać.

SPLIT(string, delimiter, token number)

Przykład:

SPLIT(‘Jan Piotr Kowalski’,’ ‘,3) = ‘Kowalski’

✔ Wynik - cały String składa się z trzech słów oddzielonych spacjami. Delimiterem jest tu spacja oznaczona przez “ “. Na końcu wskazujemy, token chcemy uzyskać: Jan (1), Piotr (2) i Kowalski (3).

STARTSWITH

Funkcja STARTSWITH zwraca wartość TRUE jeśli początek Stringu zawiera określone wyrażenie.

STARTSWITH(string, substring),

Przykład:

STARTSWITH(‘West’,’We’) = TRUE

✔ Wynik - wyrażenie We znajduje się w początku Stringu West, dlatego zwracana jest wartość TRUE.

← Poprzednia strona

Kalkulacje SPATIAL

Następna strona →

Kalkulacje TYPE CONVERSION