Web Analytics
LOD Include i Exclude
⏺️

LOD Include i Exclude

LOD Include oraz Exclude

INCLUDE

Funkcja INCLUDE uwzględnia dodatkowe wymiary, które definiują poziom szczegółowości agregacji. Kalkulacje te mają najlepsze zastosowanie na danych o dużym poziomie ziarnistości.

Poniższy przykład pozwala policzyć średnią sprzedaż per klient dla Segmentu, pomimo, że wymiar Customer Name nie znajduje się w Rows/Columns/Marks.

Utwórz prostą kalkulację, która uwzględni wymiar Customer Name w celu agregcji sprzedaży.

image

Następnie przeciągnij segmenty do kolumn i kalkulację do wierszy.

image

Słupki przedstawiają średnią sprzedaż według segmentów z uwzględnieniem klientów. Dla porównania średnia sprzedaż bez kalkulacji LOD wygląda następująco:

image

Innym przykładem wykorzystania kalkulacji INCLUDE może być obliczenie średniej sprzedaży według stanów dla danego regionu.

image

Wykres prezentuje się następująco:

image

EXCLUDE

Funkcja EXCLUDE jest odwrotnością funkcji INCLUDE. Wyklucza ona wymiar z obliczeń. Jednym z przykładów zastosowania tej funkcji jest wyłączenie wartości daty ze sprzedaży. Pozwoli to na porównanie wartości z danego okresu z całością.

Najpierw utwórz prostą tabelę.

image

Następnie utwórz kalkulację LOD Exclude.

image

Przeciągnij kalkulację do wartości Marks. Otrzymasz następującą tabelę:

image

Innym przykładem może być prezentacja sprzedaży na tle danego regionu.

image

Utwórz prostą kalkulację LOD Exclude, a następnie przeciągnij ją w miejsce Marks.

image

W efekcie otrzymasz kraj wraz z jego sprzedażą i sumą sprzedaży w danym regionie.

image

← Poprzednia strona

Następna strona →