Web Analytics
Quick Table Calculations
💨

Quick Table Calculations

Kalkulacje w Tableau - zarys ogólny

Kalkulacje w Tableau opierają się na dwóch typach pól: polach adresujących i partycjonujących. Kluczem do zrozumienia obliczeń tabelarycznych ogólnie jest poznanie, w jaki sposób one działają .

 • Pola partycjonujące definiują zakres, czyli dzielą widok na wiele partycji / części lub widoków podrzędnych. Obliczenia w tabeli są następnie stosowane do komórek w obrębie danej partycji.
 • Pola adresujące definiują kierunek, w którym poruszają się obliczenia, np. podczas obliczania sumy lub różnicy między wartościami).

To, jaki wynik końcowy naszych obliczeń chcemy uzyskać określa sposób, w jaki definiujemy quick table calculations w Tableau.

Menu kontekstowe danej miary dostarcza różne opcje:

image

Add a table calculation

Compute Using

Edit table calculation

Quick table calculation

Clear Table Calculation

Definicja quick table calculations

💡
Quick table calculations umożliwiają w Tableau szybkie zastosowanie do wizualizacji typowych obliczeń tabelarycznych przy użyciu najbardziej typowych ustawień dla tego typu obliczeń. Są to obliczenia tabelaryczne, które w łatwy i szybki sposób można zaaplikować w swojej wizualizacji w Tableau. Są one stosowane z najbardziej typowymi ustawieniami dla wybranego typu obliczeń, dzięki czemu analizę staje się po prostu prostsza. Analizę można również dokonać w oparciu o tradycyjne obliczenia tabelaryczne, te jednak należy wprowadzić ręcznie.

Rodzaje quick table calculations

W Tableau dostępne są następujące typy quick table calculations:

 • Running Total - służy do obliczania skumulowanej sumy miary w danej strukturze tabeli lub określonym wymiarze poprzez np. sumowanie wartości, uśrednianie lub zastąpienie wszystkich wartości wartością najniższą lub najwyższą, itp.
 • Difference - odejmuje bieżącą kolumnę od poprzedniej (w zależności od sposobu obliczenia).
 • Percent Difference - bierze obliczenia z różnicy (bieżący wiersz minus poprzedni wiersz) i dzieli przez wartość bezwzględną poprzedniego wiersza.
 • Percent of Total - używany w celu obliczenia udziału w wierszach, kolumnach, panelach, całej tabeli czy określonych wymiarach.
 • Rank - oblicza ranking dla każdej wartości w partycji.
 • Percentile - oblicza rangę percentylową dla każdej wartości w partycji.
 • Moving Average - tutaj domyślnie brana jest średnia bieżącej wartości i dwóch poprzednich wartości w wierszu (lub niezależnie od tego, jak obliczane są obliczenia w tabeli)
 • YTD Total
 • Compound Growth Rate
 • Year of Year Growth
 • YTD Growth

💡Więcej o Table Calculations możesz również przeczytać w artykule na naszym blogu ▶️ tutaj ◀️.

Zbudujmy pomocniczo wizualizację do pokazania działania quick table calculation.

 1. Otwórz Tableau Desktop i podłącz się do pliku źródłowego Sample-Superstore, z którego będziemy korzystać w tym przykładzie. Przejdź do nowego arkusza.
 2. Z panelu Data przeciągnij Order date do kolumn, Category do wierszy, rozwiń hierarchię w wierszach do Sub-category:
 3. image

  oraz Sales do Marks na Label i Color:

  image
 4. W Marks kliknij listę rozwijaną, aby wybrać typ i wybierz opcję Square.
 5. image
 6. Możesz też zmienić paletę kolorów z Automatic na np. Green-Gold czy dowolną. Wizualizacja będzie wyglądać w następujący sposób:
 7. image

Zastosowanie quick table calculations na przykładzie

UWAGA: quick table calculations można używać wyłącznie w odniesieniu do miar ciągłych na widoku. Nie można ich stosować do wymiarów, chyba że zostaną przekonwertowane na miarę ciągłą. Quick table calculation kalkuluje dalej miarę ciągłą w odniesieniu do wymiarów, które są częścią widoku.

Running Total💦Percent of Total🖌️Edycja i dostosowywanie quick table calculation🪞Difference🧂Percent Difference🏆Rank🪙PercentileMoving Average🕳️Percent From

← Poprzednia strona

LOD Include i Exclude

Następna strona →

Running Total