Web Analytics
Edycja i dostosowywanie quick table calculation
🖌️

Edycja i dostosowywanie quick table calculation

Edycja i dostosowywanie quick table calculation

Z dodatkowych opcji, istnieje również możliwość zmiany zastosowanej quick table calculation klikając na Edit Table Calculation - wybór sposobu obliczeń i dodania dodatkowych kalkulacji.

image

Pokaże się poniższe okno dialogowe:

image

Prześledźmy również poniższy przykład korzystając z widoku, z którym wcześniej pracowaliśmy.

Typ w Marks przywrócono do Automatic. Pole SUM(Sales), na którym nie zastosowano quick table calculation, a które wcześniej było na Color w Marks, zmieniono na Label i przeformatowano w następujący sposób:

image

Po zmianach otrzymujemy tabelę:

image

Powyższe dane pokazują, że każda komórka w kolumnie jest dzielona przez sumę tej kolumny, aby uzyskać wartości procentowe komórek. Jest to kalkulacja Table (down). Przykładowo, Bookcases w 2019 roku to 20037 sztuk, które podzielone przez całkowitą ilość 494040 sztuk, daje 4,06% dla tej komórki.

Zmienimy teraz kalkulację na Pane.

image

Poniższa tabela pokazuje zmianę - opcja Pane uwzględnia wszystkie indywidualne komórki i dzieli je przez całkowitą wartość panelu. Przykładowo, Bookcases w 2019 roku to 20037 sztuk, które podzielone przez całkowitą ilość 754748 sztuk, daje 2,65% dla tej komórki.

image

← Poprzednia strona

Percent of Total

Następna strona →

Difference