Web Analytics
Poziomy wykonywania kalkulacji
🎰

Poziomy wykonywania kalkulacji

Poziomy wykonywania kalkulacji

Tableau, jak już pisaliśmy, w swoim głównym zadaniu służy do wizualizacji danych. Co za tym idzie, narzędzie to opiera się na agregowaniu, czyli wyliczaniu pewnej / pewnych miar takich, jak suma, średnia arytmetyczna, mediana, liczebność, liczebność wartości unikalnych, maksimum, minimum, itp. dla określonych grup danych wyznaczonych przez kategorie zmiennych grupujących.

Przykładowo, korzystając z pliku Sample - Superstore i patrząc na miarę Profit widzimy, że reprezentuje ona wartość zysku na poziomie konkretnego wiersza. Przenosząc to pole na widok, miara zostaje automatycznie i domyślnie zagregowana jako suma [SUM()].

image

Rodzaj agregacji jest zmienny i każdej chwili może być odpowiednio dostosowany klikając na pigułkę prawym przyciskiem myszy i wybierając jej typ z listy.

image

Rozszerzając temat sposobów i poziomów kalkulacji prześledzimy poniższy przykład.

W Tableau mamy możliwość użycia jednego z wcześniej wymienionych agregatów wewnątrz danej miary, które będzie odnosić się do każdego rekordu albo możemy zastosować daną agregację dopiero na poziomie widoku.

Agregacja na poziomie każdego rekordu

Mając wśród swoich danych wartość sprzedaży, możemy użyć jej jako wartość niezagregowaną, która pokaże sprzedaż dla każdego rekordu - sprzedanego produktu dla konkretnego zamówienia.

image

Agregacja na widoku na poziomie szczegółowości

Przenosząc z kolei taką miarę na widok, dokona się agregacja odpowiednio do poziomu szczegółowości - automatycznie będzie to suma.

image

Jeśli chcielibyśmy pokazać przeciętną sprzedaż na poziomie pojedynczego wiersza po przeciągnięciu miary na widok wybieramy odpowiedni typ agregacji.

image

Podobnie w przypadku budowania kalkulacji, mogą one korzystać z agregatu wewnątrz samej kalkulacji bądź być agregowane dopiero na widoku.

Kalkulacja z agregacją na poziomie każdego rekordu

Chcąc obliczyć wskaźnik zyskowności dla każdego produktu, zbudujemy poniższą kalkulację i przeniesiemy ją na widok zyskując wynik dla każdego wiersza po kolei.

image
image

Kalkulacja z agregacją na wyższym poziomie szczegółowości

W przypadku jednak, gdy chcemy policzyć wskaźnik zyskowności na wyższym poziomie szczegółowości, np. regionu, kategorii, segmentu, należałoby użyć agregacji wewnątrz takiej kalkulacji.

image

Dla regionu:

image

Dla kategorii:

image

Dla segmentu:

image

← Poprzednia strona

Pola kalkulowane

Następna strona →

Kalkulacje DATE