Web Analytics
Join

Join

Połączenie tabel (Join)

Czym jest połączenie tabel (Join)

Join powstaje z połączenia dwóch tabel poprzez zastosowanie klucza (określenie typu i warunku połączenia). Tworzy ono nową, stałą tabelę danych (w warstwie fizycznej), w której przypisywane są nowe kolumny.

Pewne typy połączenia Join ze względu na swoją specyfikę mogą powodować, że :

 • część danych zostanie pominięta / utracona, jeśli nie znajdą dokładnego dopasowania we wszystkich tabelach użytych w połączeniu.
 • dane zostaną zduplikowane, jeśli różne tabele będą zawierać dane na różnym poziomie szczegółowości (wystąpi relacja wiele do wielu).

Typy

Co do zasady istnieją cztery typy połączeń Join w Tableau: Inner, Left, Right i Full Outer. W przypadku, gdy nie jesteś pewien, z którego z nich skorzystać podczas analizy, warto najpierw rozpocząć pracę od użycia zwykłej Relacji.

Inner Join

Wynikiem Inner Join jest nowa tabela, która zawiera wartości mające swoje dokładne dopasowanie w obu tabelach użytych w tym połączeniu. Wartość jest usuwana z wyników, jeśli nie znajduje swojego dopasowania w obu z nich.

image
image

Left Join

Wynikiem Left Join jest nowa tabela, która zawiera wszystkie wartości z tabeli po lewej stronie wraz z odpowiednio przypisanymi im wartościami z tabeli z prawej strony. W przypadku, gdy wartość z tabeli po lewej stronie nie posiada swojego dopasowania w tabeli z prawej strony, w siatce danych pojawi się wartość pusta - null.

image
image

Right Join

Wynikiem Right Join jest nowa tabela, która zawiera wszystkie wartości z tabeli po prawej stronie wraz z odpowiednio przypisanymi im wartościami z tabeli z lewej strony. W przypadku, gdy wartość z tabeli po prawej stronie nie posiada swojego dopasowania w tabeli z lewej strony, w siatce danych pojawi się wartość pusta - null.

image
image

Full Outer Join

Wynikiem Full Outer Join jest nowa tabela, która zawiera wszystkie wartości znajdujące się w obu tabelach bez względu na to czy mają swoje dokładne dopasowanie czy nie. W przypadku, gdy wartość z dowolnej tabeli nie posiada swojego dopasowania w drugiej, w siatce danych pojawi się wartość pusta – null.

image
image

Tworzenie Join

 1. Podłącz się do swojego źródła danych. Źródło powinno zawierać różne tabele, by móc użyć ich do tworzenia połączenia Join.
 2. Przeciągnij pierwszą tabelę na obszar kanwy.
 3. image
 4. Po dodaniu tabeli na kanwę poprzez dwuklik bądź z prawego przycisku myszy wybierz Open, by otworzyć kanwę Join.
 5. image

  W tym nowym obszarze możliwa będzie dalsza konfiguracja połączenia – warstwa fizyczna.

  image
 6. Dodaj drugą tabelę na kanwę Join klikając w nią dwukrotnie albo przeciągając ją na kanwę. W ten sposób pojawi się ikona domyślnego połącznia Join między wybranymi tabelami.
 7. image
 8. Kliknij w ikonę połączenia Join, aby skonfigurować je w odpowiedni dla siebie sposób (określając jego typ i warunki).
 9. image
 10. W poniższym przykładzie wybrany został typ połączenia Left Join z warunkiem, gdzie Region z tabeli Orders ma swoje dopasowanie w polu Region z tabeli People. Dodatkowo w podglądzie na siatce danych w ostatnich dwóch kolumnach przypisane zostały kolumny z tabeli People, odpowiednio: Person i Region (People).
 11. image

👉 Dodatkowe informacje i wnioski z porównania Joins i Data Blending znajdziesz również na naszym blogu ▶ tutaj ◀.

← Poprzednia strona

Union (unia)

Następna strona →

Join Calculation