Web Analytics
Union (unia)

Union (unia)

Union (unia)

Czym jest unia?

Unia (Union) powstaje z połączenia dwóch lub więcej tabel w układzie horyzontalnym poprzez niejako dodanie do siebie kolejno wierszy każdej z nich. Tworzy ono nową tabelę, w której dane mają taką samą strukturę.

image

Co jest wymagane do stworzenia unii?

W zakładce Data Source po podłączeniu źródła danych w panelu po lewej stronie, pojawia się opcja New Union. Opcja ta może się różnić w zależności od tego czy używasz Tableau Desktop, Tableau Server czy Tableau Online.

image

Do tego, by poprawnie utworzyć Unię najlepiej, aby tabele w niej użyte miały taką samą strukturę – taką samą liczbę kolumn i aby nazwy kolumn miały dokładnie taką samą nazwę i typ. Na poniższym przykładzie, używamy 3 plików, których kolumny właściwie sobie odpowiadają.

image
image
image

Tworzenie unii ręcznie (Specific/Manual)

Ręczne tworzenie Unii odbywa się poprzez przeciągnięcie każdej tabeli z lewego panelu z tabelami źródła danych (zakładka Data Source) do okna dialogowego Unii.

Sposób 1

 1. Przejdź kursorem myszki na New Union i dwuklikiem otwórz okno dialogowe Unii.
 2. image
 3. Przeciągnij kolejno tabele, które mają znaleźć się w Unii i zatwierdź przez OK.
 4. image

Sposób 2

 1. Przeciągnij pierwszą tabelę na obszar kanwy, najedź kursorem na jej pigułkę i kliknij strzałkę z prawej strony. Z listy, która się otworzy, wybierz Convert to Union.
 2. image
 3. Otworzy się nowe okno dialogowe. Jak w poprzednim przykładzie, przeciągnij kolejno pozostałe tabele albo dodaj je poprzez dwuklik.
 4. image
 5. Zatwierdź klikając OK.
 6. image

Sposób 3

 1. Przeciągnij pierwszą tabelę na obszar kanwy. Przeciągnij kolejną tabelę nad tabelę znajdującą się na kanwie. Poniżej na pomarańczowym tle pojawi się opcja Union. W tym momencie upuść tabelę.
 2. image
 3. Dodawaj kolejne tabele w ten sam sposób.
 4. W dalszym etapie, można zmienić nazwę nowo utworzonej unii. W tym celu oznacz ją kursorem, z prawej strony kliknij na strzałkę, wybierz Rename i nadaj tabeli nową nazwę.

  image

Tworzenie unii poprzez wyszukiwanie automatyczne z symbolem wieloznacznym (Wildcard/Automatic)

Tworzenie Unii w sposób automatyczny wynika z ustawienia kryteriów wyszukiwania, które będą musiały zostać spełnione przez tabele, aby były użyte w budowanej Unii. Do wyszukania pewnego wzorca / sekwencji znaków w nazwie pliku źródłowego (Excel i jego arkuszy, Google Sheets i jego arkuszy, Text, PDF, JSON, bazy danych) posłuży symbol gwiazdki (* - ang. asterisk). Zakres wyszukiwania dotyczy wszystkich tabel w ramach danego podłączenia się do źródła danych.

Aby utworzyć Unię w sposób automatyczny:

 1. Przejdź kursorem myszki na New Union i dwuklikiem otwórz okno dialogowe Unii.
 2. image
 3. Wybierz drugą zakładkę Wildacrd (automatic) w oknie dialogowym Unii.
 4. image
 5. Wprowadź kryteria wyszukiwania, które Tableau ma użyć do stworzenia Unii i zatwierdź poprzez kliknięcie OK. Tableau podpowiada, jak użyć symbol wieloznaczny do automatycznego stworzenia unii.
 6. Na poniższym przykładzie, Tableau będzie wyszukiwać wszystkie zakładki, których nazwa rozpoczyna się od frazy Scrap.

  image
 7. Po zatwierdzeniu na kanwie pojawi się tabela o nazwie Union. Stąd przejdź możesz przejść do dalszej analizy.
 8. image

← Poprzednia strona

Relationships (relacje)

Następna strona →

Join